Söka - Procura - Search

Wednesday, June 20, 2007

Fortsättning

Verb Grupp 1 [regelbundna verb]

Grupp1 omfattar mer än 80% av alla verb. Första konjugationen verb som slutar på obetonat -a.

Ex:

att acceptera - accepterar - accepterade - accepterat (aceitar)

[-r, -ade, -at ]

Tempus

Infinitiv: att arbeta (trabalhar)

Imperativ: arbeta!

Presens: arbetar

Imperfekt: arbetade

Supinum: arbetat

Perfekt Particip: arbetad, arbetat, arbetadeSvenska
Portugisiska Svenska Portugisiska
dirigera, -r, -ade, -at dirigir*; reger* existera, - ll - existir
diskutera, -r, -ade, -at discutir expandera, - ll - expandir
dominera, -ll-* dominar exploatera, - ll - explorar
drabba, - ll - afetar, aparentar explodera, - ll - explodir
*duka, - ll - pôr a mesa exponera, - ll - expor
dämpa, - ll - moderar, abrandar exportera, - ll - exportar
efterlämna, - ll - deixar; deixar herança fascinera, - ll - fascinar
eftersträva, -ll - ambicionar, aspirar a fasta, - ll - jejuar
eliminera, - ll - eliminar fastna, - ll - prender-se
ena, -ll - unir, unificar fatta, - ll - prender; agarrar
engagera, - ll - engajar; empenhar-se **fattas, - ll - faltar, fazer falta
erinra, - ll - lembrar; observar filma, - ll - filmar
erövra, - ll - conquistar, tomar finansiera, - ll - financiar
etablera, - ll - estabelecer; fundar fira, - ll - celebrar, festejar
evakuera, - ll - evacuar fiska, - ll - pescar

*duka av, tirar a mesa {tirar a mesa depois de ter comido}

duka fram, pôr na mesa {servir}

duka under, morrer

duka upp, pôr na mesa {servir}

efterlämna [lämna kvar]

- han efterlämnar hustru och två barn (ele deixou a esposa e duas crianças) {deixar /sentido de "morrer"}

att existera, -r, -ade, -at, (- ! {imperativ "ñ existe"})

** att fattas, fattas, fattades, fattats, (- ! imperativ "ñ existe"}) [depnens verb] (verbo que tem "s" no final)

2 comments:

  1. Anonymous11:06 AM

    adorei esse blog esta me ajudando muito tack

    ReplyDelete
  2. Oi Mirian
    Varsågd. Volte sempre, gostei de saber que está ajudando vc. :)

    ReplyDelete