Söka - Procura - Search

Friday, June 15, 2007

Ord - Synonymer - Motsatsord ( #, antonymer)

1. abnorm ----- onormal, onaturlig, överdriven, underlig, avvikande, grotesk, pervers [anormal, anômalo, irregular]

# normal, naturlig, vanlig [normal, regular, usual, comum]

2. absolut (1) ---- total, fullständig, fullkomlig, full, obegränsad, ovillkorlig; verklig, faktisk; ren, exakt [absoluto, ilimitado, sem restrição; incondicional; supremo, único, completo]

# relativ [ relativo, que indica relação; referente; condicional]

3. abstrakt ---- uppfattbar endast för tanken, teoretisk, overklig, svårförståelig [abstrato]

# konkret [concreto]

4. absurd ---- orimlig, oförnuftig, mot förnuftet, ologisk, omöjlig, bisarr, galen, löjlig, idiotisk [absurdo, contrário ao bom senso]

# förnuftig, logisk, vettig [sensato, razoável, racional]

5. acceleration ---- hastighetsökning, fartökning [aceleração]

# retardation [ demorado, que retardou]

6. accelerera ---- öka hastigheten, öka takten, gasa på, påskynda [ acelerar, aumentar a velocidade; apressar-se]

# retardera [ atrasar(-se), adiar; demorar(-se)]

7. acceptera ---- anta, säga ja till, godkänna, gå med på, erkänna [ aceitar, aprovar, concordar me receber; acolher; admitir]

# underkänna, avslå, avböja [ desaprovar, reprovar, não aprovar]

8. addera ---- lägga ihop, räkna ihop, summera, tillägga [juntar, acrescentar; efetuar a adição (mat. +)]

# subtrahera [ subtrair]

9. addition ---- sammanräkning, summering [soma]

# subtraktion [subtração (mat. -)

10. aggressiv ---- hotande, attackerande, offensiv; påträngande [agressivo, ofensivo/a]

# defensiv, fredlig, tillbakadragen [defensivo/a]

11. akta ---- vara rädd om, vara aktsam om, hantera varsamt, skydda, spara, vårda; vara uppmärksam, skydda, spara [ ter cuidado com; cuidar de; proteger; guardar-se, precaver-se]

# slarva, försumma [ser descuidado, ser negligente]

12. aktiv ---- verksam, driftig, effektiv, flitig, dynamisk; livlig, pigg, rörlig [ativo, que age, impulsiona; atuante]

# passiv [passivo]

13. aktsam ----- rädd om, försiktig, varsam, varlig, omtänksam, omsorgsfull [cuidadoso]

# slarvig, vårslös, oaktsam [descuidado, negligente, desleixado]

14. aldrig ---- inte någon gång, inte någonsin, ingalunda, sällan [nunca, jamais, em tempo algum]

# alltid [sempre, em todo o tempo; constantamente; todas as vezes; todavia; ainda]

15. allmän ---- gemensam för alla, gemensam; offentlig, publik; generell; vanlig [comum, geral, habitual; usual; costumeiro; vulgar; banal; ordinário]

# enskild, individuell; privat; särskild; ovaling, sällsynt [particular, privado, pessoal; individual]

No comments:

Post a Comment