Söka - Procura - Search

Tuesday, June 05, 2007

Ordförråd II fortsättning

Bok - en bok, flera böcker (livro - o livro/um livro, vários livros)

f. Man kan samla sina foton i ett album. (A gente coleciona nossas fotos em um album.)

- att kunna, kan, kunde, kunnat (poder)

- att samla, -r, -ade, -at, samla! (colecionar)

- ett foto, fotot, foton, fotona [fotografi] (foto, fotografia)

- ett album, albumet, album, albumen (o/um/s álbum, álbuns)

g. I en dagbok kan man skriva ner vad som händer och sker eller sina personliga tankar. (Em um diário a gente pode escrever o que acontecer ou nossos pensamentos.)

- en dag/bok, -boken, -böcker, -böckerna (o/um diário, os/uns diários)

- att skriva, skriver, skrev, skrivit (escrever)

- ner (adv) (abaixo, para baixo)

- vad (pron) (que, o que, {quê?})

- att hända, -er, -de, -t (acontecer, ocorrer, suceder)

- att ske, sker, skedde, skett [äga rum, hända, inträffa] (acontecer, ocorrer)

- personliga (adj) [personlig(en-ord), personligt(ett-ord), personliga(plural)] (individual, pessoal)

- en tanke, -en, -ar (o/um pensamento, os/uns pensamentos)

h. Man tittar i en almanacka för att få reda på vilket datum det är. ( A gente olha em um calendário/folhinha para saber qual a data.)

- att titta, -r, -ade, -at (olhar)

- en almanacka, -n, -or ( almanaque, calendário, folhinha)

- att få reda ( para saber, ficar sabendo)

- vilket (pron) [vilken(en-ord), vilket(ett-ord), vilka(plural)] que, qual, o que, o qual, a qual; {pessoa (quem)

Ex

- vilken som helst (qualquer)

- vilken person som helst (qualquer pessoa)

- vilket? (o quê?)

- ett datum, datumet {el. datum}, datum {el.data}, datumen {el. data} (data)

- det (ett-ord), den (en-ord), de (plural) [personliga pronomen] (o, a, os, as; ele, ela, eles, elas; aquele, aquela; este/s, esta/s, esse/s, essa/s; isto, isso, aquilo)

- att vara, är, var, varit (ser, estar)

i. Om man har en karta bör man inte kunna gå vilse. (Se a gente tem um mapa não poderemos nos perder.)

- att ha, har, hade, haft (ter, haver)

- en karta, -n, -or (o/um mapa, os/uns mapas)

- att böra, bör, borde, bort (dever, ter de)

- att gå, går, gick, gått (ir {à pé}, andar, caminhar)

- vilse (adj) (perdido)

j. Vill man ha reda på tåg och busstider, tittar man i en tidtabell. ( Se a gente quizer saber os horários de trem e ônibus, a gente olha em uma tabela de horários.)

- att vilja, vill, ville, velat (querer)

- ett tåg, tåget, tåg, tågen (o/um/s trem, trens)

- en buss, -en, -ar (ônibus)

- en tidtabell, -en, -ar (tabela de horários)

No comments:

Post a Comment