Söka - Procura - Search

Friday, May 11, 2012

Text [texto]

Jag kom till Sverige för cirka tio år sedan och fastän jag trivs med att bo här nu, har så inte alltid varit fallet.
När jag först kom till Sverige blev jag i själva verket mycket besviken på allting. Till att börja med trodde jag att jag skulle få se tusentals vackra flickor med långt ljus hår. Istället fann jag till min förtvivlan att minst häften av befolkningen, om inte mer, var mörkhåriga. Emellertid, här fanns det en högre procent vackra flickor, än jag var van vid att se i England, och under min första månad fick jag en stel nacke av att hela tiden vända mig om efter dem, när jag mötte dem på gatan.

Glosor:
Pronomen- jag (personliga pronomen) eu- dem (personliga pronomen / objektsform) eles/elas- mig (personliga pronomen / objektsform) meu/minha
- min (possessiva pronomen) meu/minha

Verb- kom --- att komma, kommer, kom, kommit, kom! --- vir; chegar- trivs --- att trivas, trivs, trivdes, trivts --- dar-se, sentir-se à vontade
- bo ----- att bo, bor, bodde, bott --- morar, viver- har ---- att ha, har, hade, haft, ha!--- ter, haver
- varit --- att vara, är, var, varit, var! --- ser; estar
- blev ---- att bli(va), blir, blev, blivit, (bli(v)! --- tornar-se; estar- att börja --- börjar, började, börjat, börja! --- começar, iniciar- trodde ----- att tro, tror, trodde, trott, tro! --- achar, acreditar, pensar- skulle ------ att skola, ska(ll), skulle, skolat --- ter de...

- fann -------- att finna, finner, fann, funnit, finn! [1 hitta, upptäcka: märka] (achar, encontrar, descobrir)
- få ----------- att få, får, fick, fått --- receber, obter
- se ---------- att se, ser, såg, sett -- ver
- fanns ------ att finnas, finns, fanns, funnits [ vara, existera, förekomma] ( existir, encontrar-se, estar, haver)
- vända mig om ----- att vända, vänder, vände, vänt, vänd! [ {få att} ändra läge eller riktning tillbaka till det ursprungliga] (voltar (atrás), virar)
- mötte ------ att möta, möter, mötte, mött, möt! [ träffa {tillfälligt} el. planerat} (encontrar; cruzar-se, encontrar-se)
Prepositioner

- till
- för .......tio år sedan
- sedan
- med
- i
-
Konjunktioner
- och
- fastän
- att
- så*
- när* [ 1vid den tidpunkt då / 2 eftersom anger orsak ]

Adverb
- här
- nu
- inte [ej, icke]
- alltid [1 jämt, ständigt / 2 i alla fall, i alla händelser]
- när* [1 nära i fraser / 2 vid vilken tidpunkt? i frågor ]
- så*
- först [ 1 främst, längst fram / 2 i början; tidigast]
- mycket [ i hög grad]
- ¹på [1 verbpartikel {i riktning} mot ]
ex: se {el. titta}
Köra en bil.
[2 verbpartikel; anger pagående handling]
ex: Hålla med disken.
Vad står ? (= vad händer?)
[3 verbpartikel; anger inträdande handling]
ex: Sätta radion.
Komma en idé.

Adjektiv
- själv (en-ord), självt (ett-ord), själva (plural)
- besviken, besviket, besvikna

Substantiv
- ett verk, verket, verk, verken

Källa: Text från bok "Bygg Upp Ditt Ord Förråd" av Peter Watcyn-Jones
P.S.: Post estava no "Draf" achei hoje ....:)

3 comments:

 1. Anonymous4:52 PM

  Caramba que bom achar esse blog!! Você não tem idéia de como isso vai melhorar minha gramática, valeu!! *-*

  ReplyDelete
 2. parabens deveria fazer algo para iniciantes q gostam de sueco comoo eu
  que tal?
  ate posso tentar ajudar kkkk

  ReplyDelete