Söka - Procura - Search

Sunday, February 11, 2007

Text fortsättning

En annan sak som gjorde mig besviken var att det var så svårt att få kontakt med svenska folket. Jag var övertygad om att allt jag behövde göra var att gå fram till någon, le och säga: "Hej! Jag kommer från England" och det skulle vara nog, för att de skulle vilja känna mig för alltid. Men så fel jag hade! De trodde att jag var full och sprang iväg som skjutna ur en kanon eller låtsades att de var döva! När jag tillbaka på det, har jag aldrig varit så ensam tidigare.

Efter att ha blivit nobbad i tre månader, var jag redo att lämna Sverige och återvände till England. Då nästan som gudarna tyckte synd om mig, träffade jag en flicka och plötsligt började tillvaron åter ljusna. Och sedan dess har allting varit bra.

Glosor:

Substantiv

- en sak, -en, -er [föremål]

- en kontakt, -en, -er

- en ²svensk, -en, -ar [ person som är från {eller bor i} Sverige (sueco/sueca { pessoa da {ou mora/vive } na Suécia

- * svenska (s) svenskan [ huvudspråket i Sverige] ( língua/idioma sueco)

- ett folk, folket, folk, folken [ kollektiv massord /människor, personer] (povo, nação)

- *ett fel, felet, fel, felen [handling som inte är korrekt, misstag] (cometer erro, errado, engano)

ex: göra ett fel ( cometer um erro, fazer errado)

Verb

- att göra, gör, gjorde, gjort, gör! (fazer)

- att övertyga, -r, -ade, -at , {övertygad} (convencer, persuadir)

ex: jag är övertygad om hans uppriktighet (estou convencido da sinceridade dele)

- att behöva, -er, -de, -t (precisar, necessitar)

- att gå, går, gick, gått (ir, andar, caminhar)

- att le, ler, log, lett, le! (sorrir)

- att säga, säger, sa(de), sagt (dizer, falar)

- att vilja, vill, ville, velat (querer)

- att känna, -er, -de, -t, känn! (conhecer)

- att ha, har, hade, haft (ter)

Adjektiv

- svår (en-ord) ------ svårt (ett-ord) -------- svåra (plural) (dificil)

- ¹svensk (en-ord) --- svenskt (ett-ord) ----- svenska (plural) [svensk medborgare] (sueco/sueca)

- *fel [inte rätt, felaktig motsats rätt] (erro, errado, contrario do "certo")

ex: gå in genom fel dörr ( entra pela porta errada)

Adverb

- *allt [ förstärker komparativ "ännu, ytterligare ] (todo/a/s)

- fram (adiante)

- *från -----> ifrån

- nog [ står vanligen efter sitt huvudord tillräckligt] (bastante, suficiente)

- *för [ i väl hög grad, alltför] (por, para)

- *fel [ verbpartikel; anger misstag; i fraser] (falta, erro, engano)

ex: räkna fel (somar errado, fazer uma soma errada)

Prepositioner

- till

- *från (de, (desde))

- *för [1 anger avsikt el. mål]

ex: böcker för barn (livros para crianças)

- arbeta för fred (trabalha pela paz)

2 anger orsak

- Tack för hjälpen! ( Obrigado pela ajuda)

3 i utbyte mot

- köpa godis för fem kronor (comprar cinco coroas de doces)

Konjunktioner

- som (konjunktion "komparativa")

- om (konjunktion "interrogativa)

- och (konjunktion " samordnande")

- *för (konjunktion "samordnande") [ ty]

ex: Skynda dig nu, för klocka är mycket! ( Anda depressa já estamos atrazada/o/s!)

- men (konj. samordnande) [anger invändning eller inskränkning] (mas)

ex: Hon vill komma, men hon kan inte. ( Ela queria vir, mas ela não pode.)

Pronomen

-(en-ord)------(ett-ord)------------- (plural)

- annan ---------- annat ---------- andra (outro/a/as/os)

- all ------------- allt* ------------- alla (todo/a/s)

- någon ---------- något ------------ några [en i plural ett par, vissa, somliga]

No comments:

Post a Comment