Söka - Procura - Search

Wednesday, February 21, 2007

Synonymer: Substantiv forsättning

a. uppdrag (-et) uppdraget, uppdrag, uppdragen ---- uppgift (-en) –en, -er

b. distrikt (-et) distriktet, distrikt, distriken ---- område (-t) området, områden

c. framsteg (-et) framsteget, framsteg, framstegen ---- förbättring (-en) –en, -ar

d. avtal (-et) avtalet, avtal, avtalen [uppgörelse] ---- överens/kommelse (-n) -kommelsen, -kommelser

e. uppror (-et) upproret, uppror, upproren ---- resning (-en) –en, -ar

f. bröllop (-et) bröllopet, bröllop, bröllopen ---- vigsel (-n) vigseln, vigslar

g. möte (-t) mötet, möten, mötena ---- sammanträde (-t) sammanträdet, sammanträden, sammanträdena

h. mod (-et) modet [oräddhet] ---- tapperhet (-en) -en, -er

i. tillfälle (-et) tillfället, tillfällen, tillfällena ---- möjlighet (-en) -en, -er [möjlig ytväg, tillfälle]

j. krav (-et) kravet, krav, kraven ---- begäran (-)

k. sjukhus (-et) sjukhuset, sjukhus, sjukhusen # lasarett (-et) lasarettet, lasarett, lasaretten

l. krångel (-et) krånglet [massord procedur som tar tid i onödan] ---- trassel (-et) trasselet [krångel, besvär]

m. mönster (-et) mönstret, mönster, mönstren { el. mönsterna] ---- förebild (-en) –en, -er [ mönster, modell; föredöme, ideal]

n. skäl (-et) skälet, skäl, skälen ---- anledning (-en) -en, -ar

o. beröm (-et) berömmet ---- lov/ord (-et) -ordet, -ord, -orden

p. dröjs/mål (-et) -målet, -mål, -målen ---- försening (-en) -en, -ar

q. öde (-et) ödet, öden, ödena -------------- lott (-en) -en, -er

r. samband (-et) sambandet, samband, sambanden ---- förbindelse (-n) -n, -er [samband, kontakt]

s. intresse (-t) intresset, intressen, intressena ---- uppmärksamhet (-en) uppmärksamheten

t. ärende (-t) ärendet, ärenden, ärendena ----------- angelägenhet (-en) –en, -er

u. buller (-et) bullret, buller, bullren {el. bullrena} ---- oväsen (-det) oväsendet

v. belopp (-et) beloppet, belopp, beloppen ---- summa (-n) -n, -or

x. ursprung (-et) ursprunget, ursprung, ursprungen ---- upphov (-et) upphovet, upphov, upphoven

y. underskott (-et) underskottet, underskott, underskotten ---- förlust (-en) -en. -er

z. jäkt (-et) jäktet ---- brådska (-n) brådskan

å. resonemang (-et) resonemanget, resonemang, resonemangen ---- diskussion (en) -en, -er

ä. håll (-et) hållet, håll, hållen ---- riktning (-en) –en, -ar [ håll, kurs]

ö. släktled (-et) släktledet, släktled, släktleden ---- generation (-en) –en, -er
No comments:

Post a Comment