Söka - Procura - Search

Wednesday, May 13, 2009

Mer om transitiva och intransitiva verb

Sätta (v)
att sätta, sätter, satte, satt, sätt! [
placera] pôr, colocar
- hon satte blomkrukan i fönstret [ela colocou o vaso de flores na janela.]
- sätta eld på {=tända} [colocar/pôr fogo {=acender}]
- sätta fart {=starta, öka farten} [começar, {acelerar}
- sätta livet till {=dö} [perder a vida {=morrer}]
- sätta bo {=ordna ett hem} [motar casa]
- sätta något i fråga {=ifrågasätta} [questionar]
plantera [plantar]
- sätta lökar [plantar flores, planta etc]
sätta i sig (v) sätter i sig, satte, satt, sätt! [äta] comer
sätta i gång (v) sätter i gång, satte, satt, sätt! [starta] começar, pôr em andamento
sätta in (v) sätter in, satte, satt, sätt! [placera {pengar i bank}; deponera] depositar dinheiro no banco
sätta på (v) sätter på, satte, satt, sätt! [starta (särskilt om elektrisk apparat)] ligar um aparelho elétrico ou uma maquina
sätta sig (v) sätter sig, satte, satt, sätt! [sitta ner (om byggnader sjunka ner i marken)] sentar-se
- han satte sig i soffan [Ele sentou-se no sofa]
sätta sig in(v) sätter sig in, satte, satt, sätt! [anstränga sig att förstå grundligt] inteirar-se
sätta sig över (v) sätter sig över, satte, satt, sätt! [inte bry sig om] não fazer caso de
sätta upp (v) sätter upp, satte, satt, sätt! [arrangera {en teaterpjäs}] pôr em cena, encenar (uma peça de teatro)
- uppsättning -en [ encenar uma peça de teatro]

*Sätta är intransitiva verb och måste ha objekt.
Stå (v)
att stå, står, stod, stått, stå! [
hålla kroppen rakt upp {utan att röra sig} (om föremål vila på)] estar de (em) pé
- hon blev stående på gatan [ela ficou em pé na rua]
- flaskan står på bordet [a garrafa está em cima da mesa (sentido vertical (em pé))
- Bilen står i garaget. [O carro está na garage.]
inte röra sig, inte fungera [não se mexer, ficar quieto]
- klockan står (o relogio parou)
ha sin plats {(försvagt) finnas, vara} estar, encontrar-se
- det står i tidningen [está no jornal (escrito no)]
- dörren står på glänt [a porta está entreaberta]
- stå till tjänst {=erbjuda sin hjälp} med något [fazendo um favor para alguém]
med prep. {ansvara (för ett handlande)} [verbo "stå" com preposição {sentido do verbo muda}]
- jag står för kostnaderna [eu pago todas as despesas]
- man måste stå för sin åsikt
stå på (v) står på, stod, stått
- Vad står på? {=vad håller på att hända?} [O que está acontecendo? {=o que se passa?}]
stå sig (v) står sig, stod, stått [hålla sig, inte bli förstörd] valer, ser válido; manter-se fresco
- resultatet står sig fortfarande [o resultado continua valendo]
- mjölken står sig fyra dagar i kylskåp [o leite pode manter fresco quatro dias na geladeira]
stå till (v) står till, stod, stått
-
Hur står det till? {=hur mår du?} [Como vai? Como está?]
stå tillbaka (v) står tillbaka, stod, stått [hamna i skymundan] ficar atrás de
stå ut (v) står ut, stod, stått , stå! [tåla, uthärda] aturar, suportar, sofrer
- jag står inte ut längre [eu não aturo mais]
stå över (v) står över, stod, stått [ avstå (sin tur), vänta] esperar; deixar sua vez para outro/a
*stående [estar de (em) pé [sentido "vertikal]

No comments:

Post a Comment