Söka - Procura - Search

Tuesday, May 05, 2009

Del III om verb

Ställa - Lägga - Sätta - Stå - Ligga – Sitta

att lägga, lägger, la(de), lagt, lägg! [få att ligga {mot underlaget}] pôr, colocar, *meter" (Portugal), { em sueco no sentido de pôr um objeto "em cima de alguma coisa (ex: em cima da mesa, na cama etc)}
*lägga är transitiva verb och måste ha objekt. [o verbo "lägga" é transitivo [em sueco] precisa "ter objeto"]
Ex:
1.
Jag lägger brevet på bordet. [Eu ponho a carta em cima mesa.]
*reflexiva formen
1. Hon lägger sig i soffan. [Ela deitou-se no sofá]
2. Lägg boken på bordet! [Coloca o livro em cima da mesa!]

placera på avsedd plats

3. Lägga ett brev på brelådan. [Colocar uma carta na caixa do correio (na Suécia tem caixas do correio espalhada pelo país)]
4. lägga märke till {=uppmärksamma} [perceber]
5. lägg på luren {=avsluta ett telefonsamtal} [desligar o telefone/ colocar o telefone no gancho]

sätta samman

6. lägga pussel [montar quebra cabeça]
lägga av (v) lägger av, la(de) av, lagt av, lägg av! [sluta {med något} vardagligt] (parar de fazer alguma coisa, terminar de fazer ....)

1.
Lägger av {=sluta med det där!} [Para de fazer isso!]

lägga fram (v) lägger fram, la(de), lagt, lägg!
[presentera] apresentar, expor
1. Lägga fram ett förslag [apresentar uma proposta (s.f) / uma sugestão (pl. -ões)
lägga in (v) lägger in, la(de), lagt, lägg! [konservera i ättikslösning] fazer conserva (ex: pepino, tomate etc)
skicka in {till en myndighet etc}, ansöka [mandar um requerimento para autoridade governamental]
lägga ner (v) lägger ner, la(de), lagt, lägg! [avveckla, avsluta verksamheten {vid}] fechar
1. Lägga ner en fabrik [fechar uma fabrica]

använda, förbruka
[usar]
2. Lägga ner ett stort arbete [trabalhar muito]
lägga om (v) lägger om, la(de), lagt, lägg! [sätta förband på] fazer um curativo
1. Lägga om ett sår [fazer um curativo em um machucado]

ge en annan inriktning
[mudar o curso de ...., reorganizar]
2. lägga om trafiken [mudar o curso do transito, reorganizar o transito]
lägga sig(v) lägger sig, la(de), lagt, lägg! [placera sig horisontellt mot underlaget {särskilt gå till sängs}] (deitar-se, ir para a cama)
1. Han lägger sig aldrig före midnatt. [Ele nunca vai para a cama antes da meia noite.]
lägga sig i(v) lägger sig i, la(de), lagt, lägg! [ingripa i och försöka påverka] intrometer, meter a colher em assunto alheio
lägga ut (v) lägger ut, la(de), lagt, lägg! [betala {tillfälligt} för någon annan; spendera] desembolsar (dinheiro)
1. Kan du lägga ut en tia? [Você pode desembolsar 10 coroas?]

No comments:

Post a Comment