Söka - Procura - Search

Friday, March 13, 2009

Sammanfattningen av konjunktioner


*För att, genom att, utan att

och efter att kan ibland följas av verb i infinitiv. [as conjunções "för att, genom att, utan och efter att as vezes pode seguida do verbo no infinito].
Ex:
1.
Hon sprang iväg för att hinna med sista tåget.
2. Man kan inte lära sig allt genom att läsa böcker.
3. Peter gick iväg utan att säga något.
4. Eva gick till jobbet utan att ha sovit en blund på hela natten.
5. Pojken somnade efter att ha hört två sagor.
*Om subjektet är detsamma som i huvudsatsen följs ....att av ett verb i infinitiv.

1.
Hon sprang iväg[huvudsats]
- Hon (subjekt) [sujeito]
- sprang (v)
För att hinna med sista tåget. [bisats]
["hon" é o sujeito na oração "principal" e oração "subordinada", por isso o verbo"att hinna" (está infinitivo)]
Para saber analisar as "orações" da uma olhada nos links abaixo:

Schema för ordföljd i huvudsats

Schema för ordföljd i bisats

6. Maria åkte hem för att hämta en väska.
7. Genom att klippa sig själv sparar man både tid och pengar.
8. Efter att ha kört i 8 timmar var vi framme
.
9.
Försvann barnen utan att säga vart de skulle?
10. Jag måste nog ta taxi för att inte missa tåget.
11. Hur kunde Pedro få det jobbet utan att ha lärt sig svenska?
12. Han blev rik genom att vinna på lotteri.
13. Hon blev frisk genom att äta medicin.
14. Jag tog körkort utan att ta lektioner.
15. Han gick på kurs för att lära sig laga mat.
16. Hon tar tabletter för att bli lugn.
17. Vi har köpt vin för att fira examen.
18. De strejkade utan att högre lön.
19. Han tog examen efter att ha studerat i 5 år.
Samordnande konjunktioner som binder samma ord eller satser av samma slag {huvudsatser med huvudsatser, bisatser med bisatser.}
Underordnande konjunktioner som binder samman huvudsats med bisats.
Samordnande konjunktioner
och
-
hon sjunger och dansar.
samt* förekommer endast i skriftspråk som variant till och.
Samt kan inte binda samman två huvudsatser.
-
Eleverna uppmanas att till lektionen medtaga läroböcker samt papper.
eller
står ofta mellan två alternativ.
- Ska du eller jag göra det?
varken .... eller
är en negerad konjunktion.
-
Hon kom varken med böcker eller med papper.
- Varken han eller hans fru ville följa med.
vare sig ... eller användes i stället för varken .... eller i nekande satser.
- Han hade aldrig varit vare sig i Brasilien eller Portugal.
antingen .... eller
- Hon vill antingen åka till Malmö eller till Kiruna.
både ....och
- Både du och jag är bjudna på festen.
men
-
Hon hade bil men kunde inte köra.
utan
förekommer bara efter en nekad sats och då det är en klar motsats.
- Han är inte fattig utan rik.
- Han kunde inte spela utan måste gå hem.
för
- Han kan inte komma för han är sjuk.
ty* betyder smma sak som för men användes bara i "skriftspråk".
Underordnande konjunktioner
att
- Han säger att han är sjuk.
genom att
- Han klarade examen genom att studera mycket.
utan att
- Han gick utan att säga adjö.
- Han gick utan att han sade adjö.
då, när
- /När klockan slog sju, började festen.
medan
Medan
du äter tittar jag på TV.
sedan
- Jag gick hem sedan jag hade varit på bio. {Obs:*
dubbelt tempus efter sedan.}
tills
-
Vänta på mig tills jag kommer.
(inte) förrän
efter nekad sats.
-
Han gick inte förrän jag kom.
innan
- Jag vill träffa henne innan jag åker på semester.
just som
-
Det ringde på dörren just som jag skulle bada.
så länge som
- Jag väntade så länge (som) jag kunde.
så snart som
-
Han kom så snart (som) han kunde.
så ofta som
- Kom så ofta (som) du vill.
som, liksom
- Han springer lika fort som jag.
- Hon är omtyckt som lärare.
än
-
Hon springer fortare än jag.
ju ..... desto
- Ju
mer du äter desto tjockare blir du.
så att
- Han cyklade fort att jag inte hann med.
- Jag var trött att jag genast somnade.
för att
-
Han reste sig för att se bättre.
- Han reste sig för att han skulle se bättre. {*efter för att används för det mesta endast infinitiv eller "ska, skulle"}
eftersom
- Eftersom
klockan är mycket måste vi gå hem.
därför att
- Han kom inte därför att han är sjuk.
emedan
- Emedan
det regnar kan vi inte gå.
om, ifall
- Om
/Ifall det regnar i morgon åker vi inte.
fast, fastän
- Fastän
hon var sjuk gick hon och arbetade.
trots att
- Trots att läkare varnade honom fortsatte han att röka.
även om
- Även
om det blir dåligt väder, åker vi i morgon.
om
-
Han frågar om jag kommer.
OBS!*
Sedan
kan vara konjunktion:
-
Han talade bra engelska, sedan han hade varit i England.
adverb = därefter
-
Först gick vi på bio och sedan gick vi hem.
preposition
-
Han har inte varit hemma sedan i julas.
Trots att
är en konjunktion
-
Trots att köerna var långa, behövde han bara vänta 10 minuter.
Trots
är en preposition
-
Trots de långa köerna behövde han bara vänta 10 minuter.
Därför att
är en konjunktion
-
Han kom inte därför att han var sjuk.
Därför
är ett adverb
-
Han var sjuk och därför kom han inte.

No comments:

Post a Comment