Söka - Procura - Search

Friday, March 06, 2009

Fjärde och sista delen av Konjunktioner

Fjärde och sista delen av Konjunktioner

7. Kausala (orsaks-) {
"Causais": porque, pois, porquanto, como (=porque), pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que, etc}

eftersom
- Eftersom bilen har gåt sönder, måste vi åka buss. [Já que o carro quebrou, nós precisamos ir de ônibus.]
- Eftersom porten var låst, kom de inte in.
- Eftersom klocka är mycket måste vi gå hem.
- Eftersom han är sjuk är han hemma.

därför att
-
Han kom inte därför att han är sjuk. [Ele não veio já que ele está doente.]
- Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.
- Han kan inte komma, därför att han är sjuk.

8. Konditionala (villkors-) {
Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, sem que [=se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc}

om / ifall
- Om
det regnar, måste vi ta bussen. [Se chover, nós precisamos de pegar o ônibus.]
- Om/Ifall det regnar i morgon åker vi inte. [Se chover amanhã nós não vamos.]
- Vi ska göra en utflykt i morgon om det blir vackert väder.
- Om du behöver hjälp, (så) kommer jag gärna.
- Han frågar, om han får följa med, ifall de finns plats.

bara [förekommer i talspråk] ("bara" usa no "idioma falado")
- Barnen får leka här, bara de inte smutsar ner. [As crianças podem brincar aqui, somente se elas não fizerem sujeira.]
- Vi åker till badet, bara det sluta regna.

9. Koncessiva (medgivande) {Concessivas: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, que, etc}

fast / fastän
- Fastän
hon var sjuk gick hon och arbetade.[ Apesar de que ele estava doente ele trabalhou.]
- Fast(än) han är så rik, är han snål.
- Pappa lever ett ganska normallt liv, fastän han sitter i rullstol.

trots att
-
Patienten avled, trots att läkarna gjorde allt.
- Trots att vattnet var kallt, var det skönt att doppa sig.
- Han arbetar trots att han har feber.
- Trots att vattnet var kallt, var skönt att doppa sig.

även om
- Även om
jag ville, skulle jag inte kunna resa.
- Han vill inte jobba övertid, även om de skulle betala dubbel lön.
- Även om det blir dåligt väder, åker vi i morgon.

10. Interrogativa (fråge-) {*em português não tem "interogativa", mais tem "conformativas e integrantes" [no sueco não tem]}

om
-
Han frågar om jag inte ville komma. [ Ele perguntou se eu não quero vim.]
- Han frågar om jag kommer.
- Jag undrar, om du kan komma hit i morgon.

En underordnad konjunktion behöver inte upprepas, när flera bisatser, sammanbundna med och, följer efter varandra.
- Vi kör till havet i morgon, om vi får lust och (om) vädret är vackert.

Undantag: att måste upprepas:
- Han sa att han skulle följa med och att de skulle bli trevligt.

 No comments:

Post a Comment