Söka - Procura - Search

Monday, March 03, 2008

Update av "verb"

Verb "Update"

De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]

Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]

Konjugation infinitiv imperativ presens imperfekt supinum
1:a (att) laga laga! lagar lagade lagat
2:a A (att) stänga stäng! stänger stängde stängt
2:a B (att) köpa köp! köper köpte köpt
3:e (att) sy sy! syr sydde sytt
4:e A (att) skriva skriv! skriver skrev skrivit
4:e B (att) se se! ser såg sett
4:e C (att) göra gör! gör gjord gjort
4:e D (att) sätta sätt! tter satte satt

1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]

- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.

Presens [presente]

jag lagar [eu conserto]

du lagar [tu consertas]

han/hon lagar [ele/ela conserta]

vi lagar [nós consertamos]

ni lagar [vós concertais]

de lagar [eles/elas consertam]

Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]

- laga mat [fazer comida, cozinhar]

-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.

- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".

- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]

De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]

1. i - e -

Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do i vem 1 consonante.}

2. i - a - u

Ex: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do i vem 2 consonante.}

OBS! ligga-----låg------legat

3. u eller y - ö - u

Ex: bjuda------bjöd-----bjudit.

frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo u ou y.]

Glosor

att stänga fechar

att köpa comprar

att sy costurar

att se ver

att göra fazer

att sätta pôr

att arbeta trabalhar

att bygga construir (casa, etc)

att läsa ler (um livro etc)

att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m curso

att bo morar

att dricka beber

att skriva escrever

att ligga está deitado

att bjuda convidar

att frysa congelar(ou esta com frio)

att jobba trabalhar

att idrotta fazer esporte

att lifta pegar carona

Verbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]

Grupp 1
infinitv -----------(att) städa
imperativ-------- städa!
presens-----------städar
preteritum-------städade
supinum----------städat
-----------------------------------------------
perfekt particip---städad, städat, städade

Grupp 2
infinitiv----------(att) stänga--------(att) köra-----(att) läsa
imperativ--------- stäng!-------------kör!-----------läs!
presens----------- stänger-----------kör-----------läser
preteritum------- stängde-----------körde--------läste
supinum----------- stängt-------------kört----------läst
---------------------------------------------------------------
perfekt particip----stängd, stängt, stängda
perfekt particip----körd, kört, körda
perfekt particip----läst, läst, lästa

Grupp 3
infinitiv-------(att) sy
imperativ----sy!
presens--------syr
preteritum----sydde [=imperfekt]
supinum-------sytt
------------------------------------------------------------
perfekt particip----sydd, sytt, sydda

Grupp 4
infinitiv-------skriva-----säga------göra-------sätta-----se
imperativ-----skriv!------säg!------gör!-------sätt!------se!
presens--------skriver----säger----gör-------sätter----ser
preteritum----skrev------sa(de)---gjorde---satte----såg
supinum------skrivit------sagt-----gjort-----satt------sett
----------------------------------------------------------------------
perfekt particip-----skriven----sagd-----gjord-----satt----sedd
perfekt particip-----skrivet-----sagt-----gort------satt-----sett
perfekt particip-----skrivna----sagda---gjorda----satta---sedda

Presens particip:-ande lekande, kommande, jourhavande (infinitiv på -a) (verbo no infinitivo que tem a terminação com -a).
P. particip:-ende leende, avgående, förstående (infinitiv på annan vokal än -a) (infinitivo que tem a terminação por outra vogal que não seja -a).

att städa limpar
att stänga fechar
att köra guiar, conduzir, dirigir
att sy costurar
att säga dizer
att göra fazer
att sätta pôr, colocar, sentar-se
att se ver
att le sorrir
att leka brincar, jogar
att förstå compreender, entender, perceber
att avgå demitir-se

jourhavande (adjetiv) plantonista (estar de plantão)

en grupp(substantiv) , gruppen, grupper(pl) o grupo, um grupo, dois grupos.

3 comments:

 1. Lucy admiro muito seu trabalho!
  Nota 10, seu blog me ensina tudo q eu sei de sueco. bjs ;]

  ReplyDelete
 2. Hej! Allus
  Tack! Obrigado mesmo. Eu tb sei que vc aprende SUECO, pq meu BLOG p/ quem sabe português. Além disso vc eu SEI quem é, agora um Anonymous q me chama de "CARA"
  Fy fan "anonymous"

  ReplyDelete
 3. Anonymous10:27 AM

  Não entendi o supino...E o condicional? Evaristo.

  ReplyDelete