Söka - Procura - Search

Monday, October 22, 2007

Några begrepp

O que o substantivo abstrato(abstrakt substantiv) e substantivo concreto( konkret substantiv)?
O que e komparationsform?
Por ex,: rytmisk, rytmiskt, rytmiska ?
Vad ersätter pronomen?
Vad kallas de tre temaformerna?
Vad kallas verbets grundform och kan man sätta för ord framför det?
Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

1. Abstrakt substantiv -
de abstrakta substantiven betecknar bl.a. egenskaper, förhållanden, tillstånd och annat som inte existerar i direkt fysisk bemärkelse, till exempel kärlek och fred.

2. Substantiv konkret - de konkreta substantiven betecknar sådant som existerar fysiskt, sådant man i allmänhet kan "ta på", till exempel en bil, ett hus.

3. Vad är komparationsform?

De flesta adjektiv har tre olika former som visa graden av just den egenskapen. Det kallas komparationsform.

Positiv ………… komparativ ……….. superlativ

(grund ord)……. –are ………………… -ast

fin …………………… finare …………………….. finast

glad ............... gladare ................. gladast

vacker …………….. vackrare ……………….. vackrast

bra ................. bätre .................... bäst (svåra adjektiv)

ex: rytmisk (adjektiv), -t, -a

- rytmisk (en-ord), rytmiskt (ett-ord), rytmiska (plural)

- Det rytmiska ljudet av en sambaorkester

4. Vad ersätter pronomen?

Oftast ersätter de substantiv.

5. Vad kallas de tre temaformerna?

Infinitiv, imperfekt, supinum

tala ..... talade .... talat

slå ...... slog ....... slagit

6. Vad kallas verbets grundform och kan man sätta för ord framför det?

Grundform av verbets kallas infinitiv, ja kan alltid ha att före sig: "att tala", "att slå". [to speak, to go]

7. Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

Det är bindeord och fogeord, binder samman satser eller satsdelar.

Samordnande konjunktioner - binder ihop satser och satsdelar av samma slag.

[och, men, för, eller, både .... och, varken ..... eller, så, antingen .... eller]

t.ex.: Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Jag köper frukt och grönsaker. (objekt+objekt)

Lina och Sven grälar. (subj. + subj. + verb)

Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Det regnar jag tar bil i dag.

Underordnande konjunktioner - inleder bisatser [börjar en bisats].

Allmänt: att {Han sa, att det skulle gå bra}, {Hon säger att hon inte mår bra}

Orsak: eftersom, därför att {Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.}, {Hon kom, eftersom hon var hungrig.}

Villkor: om {Du får betalt, om du gör det.}, {Jag undrar, om du kan komma hit i morgon}

Medgivande: fast {Fast han är rik, är han snål.}, {Han gjorde det, fast han var rädd}

Jämförelse: ju.....desto {Ju mer man solar desto brunare blir man}

Portugisiska - português

a. Substantivo abstrato - designa ações, qualidade ou estado. Ex: estudo (studie), beleza (skönhet), tristeza (sorgsenhet, bedrövelse, dysterhet)

b. Substantivo concreto - designa seres e coisas do mundo real ou imaginário. Ex. criança (barn), nuvem (moln)

*[as definições são diferentes nos dois idiomas]

c. Adjetivo - grau de comparativo : superioridade, inferioridade, igualdade

[sueco: graden (=grau): Positiv, komparativ, superlativ]

- grau superlativo : absoluto (sintético), absoluto (analítico)

Ex:

Adjetivo --- comparativo de super. --- supelativo abs. --- superlativo relativo

bom ........... melhor ........................... ótimo ................. o melhor (de)

Positivo --- Komparativo -------------- superlativ -------- superlativ bestämd form

bra/god ...... bättre ............................. bäst .................. bästa

c.1 rytmisk (adjektiv), -t, -a

- rytmisk (en-ord), rytmiskt (ett-ord), rytmiska (plural)

- Det rytmiska ljudet av en sambaorkester.

Flexão do adjetivo: gênero (sueco en-ord, ett-ord)

Flexão do adjetivo: número (sueco plural)

Ex:

(en-ord) ny, (ett-ord) nytt, (plural), nya { novo/nova, novos/novas}

en ny blus [blusar, blusarna] { uma blusa nova}

ett nytt hus [hus, husen] { uma casa nova}

de nya strumpar [strumporna] { as meias novas)

en ny bil [bilar, bilarna] {um carro novo}

d. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo.{Oftast ersätter de substantiv}

jag (eu), du (tu), han, hon (ele, ela), vi (nós), ni (vós), de (eles, elas)

Na maioria das regiões brasileiras, o pronome você é usado no lugar do pronome tu. Por isso, você é considerado um pronome de 2.a pessoa, embora leve o verbo para a 3.a pessoa. O pronome vós, por sua vez, desapareceu da língua falada e, mesmo na escrita, é usado raramente hoje em dia.

P. S. "ni" usa na língua sueca para pessoas mais velhas, e para pessoas que você "não tem intimidade"ou não conhece muito bem, "formal". O du usa-se para amigos e pessoas da mesma idade que a sua.

Continua......


No comments:

Post a Comment