Söka - Procura - Search

Wednesday, October 24, 2007

7. Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

Det är bindeord och fogeord, binder samman satser eller satsdelar.

Pt. Conjunção [Konjunktion] e à palavra ou locução que liga orações ou termos que, numa oração, têm a mesma função sintática.

Ex: Ele levantou-se e foi falar com o professor.

--{1ª oração}----{conj}--- {2ª oração}

Sv. Han steg upp och gick för att prata med lärare.

Sv. Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Pt. Maria trabalha em um escritorio, e o marido trabalha em uma fabrica.

Sv. Jag köper frukt och grönsaker.

Pt. Eu compro frutas e verduras/legumes.

Sv. Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Pt. Você pode comprar o livro ou emprestar na biblioteca.

Sv. Konjunktionerna indelas i två grupper: samordnade som binder samman ord eller satser av samma slag (dvs. huvudsats med huvudsats eller bisats med bisats), underordnande som binder samman huvudsats med bisats.

Pt. As conjunções se dividem em coordenativas ligam orações independentes ou termos que exercem a mesma função sintática dentro e uma oração. {aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas e subordinativas}. E conjunções subordinativas ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, que é introduziada pela conjunção subordinativa, recebe o nome de "oração subordinada [=bisats]"; a outra oração é chamada principal [=huvudsats].

Samordnande konjunktioner - binder ihop satser och satsdelar av samma slag.

[och, men, för, eller, både .... och, varken ..... eller, så, antingen .... eller]

t.ex.: Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Jag köper frukt och grönsaker. (objekt+objekt)

Lina och Sven grälar. (subj. + subj. + verb)

Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Det regnar så jag tar bil i dag.

Underordnande konjunktioner - inleder bisatser [börjar en bisats].

Allmänt: att {Han sa, att det skulle gå bra}, {Hon säger att hon inte mår bra}

Orsak: eftersom, därför att {Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.}, {Hon kom, eftersom hon var hungrig.}

Villkor: om {Du får betalt, om du gör det.}, {Jag undrar, om du kan komma hit i morgon}

Medgivande: fast {Fast han är så rik, är han snål.}, {Han gjorde det, fast han var rädd}

Jämförelse: ju.....desto {Ju mer man solar desto brunare blir man}

Fortsätt......

No comments:

Post a Comment