Söka - Procura - Search

Wednesday, January 24, 2007

Ordbildning "fortsättning"

en känsla (s) -n, -or ----------- sentimento

känslig (adj) -t, -a ------------- sensível

känna (v) känner, kände, känt --------- sentir, (conhecer ex: pessoas, lugares)

en vilja (s) -n, -or ----------- vontade, desejo

villig (adj) -t, -a -------------- estar disposto

vilja (v) att vilja, vill, ville, velat --------- querer, desejar

en gåva (s) -n, -or ----------- presente, oferta, dávida

givmild (adj) -t, -a ----------- generoso

ge (v) att giva el. ge, gav, gett (el. givit) ------- dar, oferecer, ofertar, presentear

en vana (s) -n, -or ------------ costume, hábito

vanlig (adj) -t, -a ------------- usual, habitual, costumando

vänja (v) -er, -de, -t --------- escolher, optar por; eleger

en betydelse (s) -en, -er ----------- significado

betydelsefull/-lös (adj) -full -t, -a (significativo, significante), -lös, -t, -a (insignificante, sem importância)

betyda (v) betyder, betydde, betytt --------- significar

en hjälpa (s) hjälpen ---------- ajuda, auxílio, socorro

hjälpsam (adj) hjälpsamt, hjälpsamma ------- prestável

hjälpa (v) -er, -te, -t ------------ ajudar, auxiliar, socorrer

en frigörelse (s) -en, -n --------- libertação, emancipação

fri/gjord (adj) -gjort, -gjorda ----- emancipado, libertado

fri/göra (v) -gör, gjorde, gjort ------ libertar, emancipar

en brand (s) branden, bränder ------------ fogo, incêndio

brännbar (adj) -t, -a ----------------------- inflamável

bränna (v) -er, -de, -t --------------------- queimar, incendiar

en svalka (s) svalkan ---------------------- ar fresco

sval (adj) -t, -a ---------------------------- (ar) fresco

svalka (v) -r, -ade, -at ------------------- refrescar, esfriar

ett damm (s) dammet ------------------- pó, poeira

dammig (adj) -t, -a --------------------- cheio de pó

damma (v) -r, -ade, -at ---------------- tirar o pó

ett besvär (s) besväret, besvär, besvären ------ incômodo, transtorno, aborrecimento

besvärlig (adj) -t, -a ------------------ penoso, difícil aborrecido, incômodo

besvära (v) --r, -ade, -at ------------- incomodar, molestar, importunar

en mening (s) -en, -ar --------------- opinião, parecer

meningsfull/-lös (adj) -full -t, -a (significativo), -lös -t, -a (sem sentido, absurdo)

mena (v) menar, menade, menat (el. ment) -------- achar, pensar, julgar

en tanke (s) -en, -ar -------------- pensamento

tankfull/tankbar (adj) -full -t, -a (pensativo), -lös, -t, -a (descuidado)

tänka (v) -er, -te, -t -------- pensar

No comments:

Post a Comment