Söka - Procura - Search

Tuesday, January 09, 2007

Ordassociationer /Associação de palavras

Bil (en) --------------- bilen, bilar ---------------------- carro

en koppling------- kopplingen, kopplingar -------- embreagem

en motor/väg----- -vägen, vägar ------------------ rodovia

att köra(v) -------- kör, körde, kört --------------- dirigir

Volvo(namn) --------------------------------- marca de um carro sueco

Fot/boll (en) ------- -bollen, -bollar ------------- futebol

en fot -------------- foten, fötter, fötterna -----

- en domare ------ domar(e)n, domare, domarna ------ juiz, (árbitro /futebol)

- ¹ en straff ------- straffen, straffar ---------------------- penalidade

- ² ett straff ------ straffet, straff, straffen -------------- castigo, punição, (pena)

ex: dödstraff ( pena de morte)

straff/arbete (trabalhos forçados)

- *ett mål ---------- målet, mål, målen ---------------- gol

- en halv/lek ------ -leken, -lekar ------------------------- meio tempo (futebol)

Orkester (en) ------- orkestern, orkestrar ----------------- orquestra

- ett piano --------- pianot, pianon, pianona ----------- piano

- en symfoni ------- symfoni(e)n, symfonier ----------- sinfonia

- en dirigent ------ dirigenten, dirigenter ------------ maestro, regente

- en violin --------- violinen, violiner ------------------- violino

Blomma (en) ------------------ blomman, blommor --------------- flor

- en blomster/rabatt ------ -rabatten, -rabatter ----------------- canteiro de flores

- en tulpan ----------------- tulpanen, tulpaner ------------------ tulipa

- en stjälk ------------------ stjälken, stjälkar ------------- caule, talo (planta)

- en trädgård -------------- trädgården, trädgårdar ------------ jardim; pomar

Hund (en) ----------------- hunden ,hundar ----------------------- cachorro

- ett koppel ----------- kopplet, koppel, kopplen -------------- coleira

- en svans ------------- svansen, svansar ----------------------- rabo

- att skälla ------------ skäller, skällde, skällt ------------------ latir

- en schäfer ----------- schäfern, schäfrar ---------------------- raça de cachorro

Villa (en) --------------- villan, villor ------------------ casa, moradia

- en vind --------------- vinden, vindar ---------------- sótão

- en trappa ------------ trappan, trappor ------------ escada

- en familj ------------- familjen, familjer ----------- família

- en bostad ------------ bostaden, bostäder -------- domicílio, habitação, residência, morada

Gitarr (en) ------------- gitarren, gitarrer ----------- guitarra

- en sträng ------------ strängen, strängar --------- corda ( de instrumento)

- en stämma ---------- stämman, stämmor -------- afinar ( instrumento)

- ett ackord ----------- ackordet, ackord, ackorden ------- acorde

- Segovia -------------------------------------------------nome de marca de instrumento

Säng (en) --------------- sängen, sängar ----------------- cama

- en kudde ------------- kudden, kuddar ---------------- travesseiro, almofada

- att snarka ---------- snarkar, snarkade, snarkat ------ roncar

- en filt (täcke, pläd) ---- filten, filtar ---------------------- cobertor, manta (colcha)

- ett överkast ----------- överkastet, överkast, överkasten --------- colcha

Citat: "Hoppet är det sista som överger människan" / " A esperança é a ultima que morre"

No comments:

Post a Comment