Söka - Procura - Search

Monday, August 01, 2011

Ja-Jo-Nej -----Nog-väl-ju-också-heller


Ja-Jo-Nej

Ex:
- Har du en bil? (=Você tem carro?) ----- Ja, det har jag. (= Sim, eu tenho.)
- Har du inte en bil? (= Você não tem carro?) ---- Jo, det har jag. (= Sim, eu tenho.)
- Har du en bil? (= Você tem carro?) -----Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)
- Har du inte en bil? (= Você não tem carro) --- Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)
När det inte finns någon negation i frågesatsen och svaret är positivt måste man använda Ja.(Quando não tem "negação" na pergunta e a resposta e "positiviva", a gente precisa usar o"Ja".)
När frågan innehåller en negation måste Jo användas om svaret är positivt. ( Quanto a pergunta tem "negação" se usa o "Jo" se a "resposta for positiva".)

När svaren är negativ använder man Nej både när frågesatsen är positiv eller negativ. ( Quando a "resposta e negativa" usa-se Nej também em ambas perguntas, seja positiva ou negativa.)

Nog-väl-ju-också-heller
Regel:
1. När man inte vet något med säkerhet, utan bara "tror" det är så, använder man Nog.(Quando a gente não sabe com certeza, apenas "acreditar/achar" que é, usa-se Nog.)
Ex: Han har nog gått på bio. ( Acredito que ele foi para o cinema.)
Det blir nog regn i morgon. ( Acho que vai chover amanhã.)

2. Väl använder man för de mesta i suggestiva frågor, där man väntar sig ett positiv svar. Ofta är man själv inte riktigt säker på det man frågar, men man tror att den person man frågar vet svaret. (Väl usa-se a maior parte em perguntas sugestivas, quando espera-se uma resposta positiva. Na maioria das vezes a gente não tem certeza da pergunta, mas a gente acredita/acha que a pessoa a qual perguntamos sabe a "resposta".)
Ex:
- Du kommer väl på festen i morgon? ( Você vem para a festa manhã?)
- Anders sade väl till dig, vart han skulle gå? ( Anders falou para você, para onde ele iria?)

3. När man vet och är säker på något, kan använda Ju för att förstärka det man säger. ( Quando a gente sabe e tem certeza de alguma coisa, usa-se Ju para reforçar o que a gente fala.)
Ex:
- Du sade ju att du skulle komma i morgon. ( Você deu certeza que vai vir amanhã.)
- Jag vet ju hur gammal Eva är. ( Eu sei quantos anos a Eva tem.)
4. Också använder man i jakande satser för att säga att man har samma sak eller gör samma sak som någon annan. ( Också usa-se em "em frases afirmativas" para falar que tem a mesma coisa ou também faz a mesma coisa que qualquer outra faz.)
Ex:
- Vill du också gå på bio? ( Você também quer ir para o cinema?)
- Jag har också en bil. ( Eu também tenho um carro.)

5. Heller betyder samma sak som också, men man använder det bara i nekande satser. (Heller tem o mesmo significado que också, mas se usa somente em frases "negativas".)
Ex:
- Vill du inte heller gå på bio? ( Você também não quer ir para o cinema?)
- Jag har inte heller någon bil. ( Eu também não tenho nenhum carro.)

No comments:

Post a Comment