Söka - Procura - Search

Wednesday, January 27, 2010

Dúvidas [tvivel]

- ha sina tvivel {ter as suas dúvidas quanto a}
- utan minsta tvivel {sem sombra de dúvida}
ett tvivel - tvivlet - (flera) tvivel - tvilen (substantiv) {ovisshet om man ska tro på någon eller något}
tvivelaktig (en-ord) - tvivelaktigt (ett-ord) - tvivelaktiga (plural) (adjektiv)

att tvivla - tvivlar - tvivlade - tvivlat - tvivla! (verbo){vara oviss} [duvidar]

hos (preposition) {i anslutning till} [hemma hos ..... (em casa de.....) {em associação com....}]
- han är på besök hos sin syster [Ele está visitando "a casa da irmã dele". (estar na casa de alguém)
- Vad ser du hos honom? [O que você vê nele??]
- en vanligt åsikt hos de borgerliga
- bo hos någon [morar/hospedar na "casa de alguém"]
- hemma hos mig [na minha "casa"]
- ha gäster hos sig [ter hospedes/visitas na sua casa]
- söka hjälp hos någon [procurar ajuda de alguém]
- vara anställd hos ett företag [estar empregado em uma empresa]

med¹ (adverb) [i samverkan] {cooperação}
- sjunga med ..... [cantar com ......]
- ta med sig ngt [trazer consigo alguma coisa]
- åka med [ir [de carro, ir de carro com alguém]
- vara med i en förening [participar de uma associação]
- jag har varit med om mycket [comigo já aconteceu muita coisa]
också [vardaglit] {eu também, concordo com ....}
- det tror jag med [eu acredito/acho que sim, eu também acredito/acho]

med² (preposition) {under samverkan el. medverkan av} [com; a, de, por]
- tala med sin fru [falar com a (sua) esposa]
- ligga med någon [dormir com alguém]
- pannkakor med sylt [panqueca com geléia]
- ett rum med kök [um/a quarto/sala com cozinha]
- vara bekant/vän/släkt med någon
- jämföra två saker med varandra [comparar duas coisas (um/a ao outro/a, umas/uns aos outros/as)]
- priset är 20 kr. med (=inclusive) moms [o preço é de 20 coroas com (=incluído) imposto]
Genom att använda [através de usar .......]
- äta med kniv och gaffel [comer com faca e garfo]
- skratta med hela ansiktet [rir com o rosto inteiro]
- med våld [com violência]
I avseende på, när det gäller [quando valer]
- vänta med betalningen [esperar para pagar a conta]
- jag har inte råd med bil [eu não tenho dinheiro para ter um carro]
- han lyckas med allting [Ele tem sucesso com tudo]
- Nog med prat! [chega de conversa!]
- Är du nöjd med cykeln [Você está contente com a sua bicicleta?]
i idiomatisk uttryck [nas expressões]
- med allt rätt {=helt rättvist}
- med andra ord {=på annat sätt sagt}
- med anledning av {=på grund av}
- med avsikt {=fullt medvetet}
- med hjälp av {=med (något) som hjälpmedel}
- med hänsyn till {=om man tar hänsyn till}
- med mera [m m] {=och annat}
- med rätta {=helt rättvist}
- med tanke på {=om man tänker på, med hänsyn till}
- med tiden {=så småningom}
- med undantag av {=bortsett från}
- vara med barn {=vara gravid}
- till och med [t o m] {=även, så mycket som}
med³ (substantiv) meden, medar [(mest i plural) skena som en kälke etc glider på]

vid¹ (adjektiv) [vid (en-ord), vitt (ett-ord), vida (plural)] {som har stor omkrets el. stor utbredning (motsats trång, snäv)} (largo, amplo, extenso)
- vida byxor (calças folgadas)
- en vid kjol (saia rodada)
- i vida kretsar (em um amplo círculo)

vid² (preposition) [brevid, intill; på anger (ungefärligt) läge i rummet] (a, em (rum); junto a, ao lado de (brevid); perto de (nära)
rumsuttryck:
- studier vid universitetet
- sitta vid bordet [sentar-se à mesa]
- tjänstgöra vid armén [fazer o serviço militar]
- Huset ligger vid Storgatan
- bo vid havet (morar perto/em frente do mar)
- läsa vid universitet (estudar na universidade)
- sitta vid ratten (sentar-se à volante (carro))
- anställd vid Volvo (estar empregado na Volvo)
- vid sidan av (el. om) (arbetet) {=utanför (arbetet)}
tidsuttryck:
- vid midnatt (à meia noite)
- vid jultid (no Natal)
- Kom vid sjutiden! (Venha às sete horas!)
- vid sextiden (às seis horas)
- vid årsskifte (na passagem do ano)
- vid sammanträdet
- vid behov {=om det behövs} (se precisar/se for preciso)
andra uttryck:
- vara vid god hälsa [ter de boa saúde)
- en man vid namn Svenny [um homem com nome de Svenny]
- vara van/ha vana vid djur [ter costume/estar acostumando com animal]
- vid avresan/ankomsten [na chegada/saída]
- vid trettio års ålder [com a idade de trinta anos]
- vänja sig vid trafiken [acostumando com transito]

2 comments:

  1. Que material riquíssimo, Lucy! Tenho aprendido muito aliando suas informações sobre gramática e Läroböker que eu consegui baixar! Parabéns!!!

    ReplyDelete
  2. Hej Fausto! Obrigado! Q bom que meu material te ajudou! Tack!

    ReplyDelete