Söka - Procura - Search

Monday, December 04, 2006

Ordbildning

Ordbildning ( formação de palavras)

Substantiv bildas oftast med följande ändelser: ( substantivos forma sempre com essas terminações:)
- (n) ing -------- räkna(v) -------- en räkning(s)
{ att räkna, -r, -ade, -at (contar, calcular), {en räkning, -en, -ar (uma conta, um cálculo)}

- ande/ende --- hoppa(v) ------ ett hoppande(s)
---------------- (v)--------- ett gående (s) (kan man bilda av nästa alla verb) / (podemos formar palavras com quase todos verbos usando a terminação "ande/ende", construir "substantivos")
{ att hoppa, -r, -ade, -at (saltar, pular) }, { ett hoppande, hoppande ( salto, pulo)}
{ att gå, går, gick, gått (andar, ir a pé, caminha) }, { ett gående, gående (a pé) }

- an ------ längta(v) --- en längtan(s) ( anger verbets handling) / (indica uma ação dos verbos)
- else ---- förfölja (v)------- en förföljelse(s)
{ att längta, -r, -ade, -at ( ansiar por, sentir saudades)}, { en längtan, längtan (saudades)}
{ att förfölja, -er, -de, -t (perseguir)}, { en förföljese, -en, -er (perseguição)}
- nad ----tystna(v) ---- en tystnad(s) ( ofta till verb som slutar på -na) / (usa sempre nos verbos que "terminar por -na)
{ att tystna, -r, -ade, -at (calar-se)}, { en tystnad, tystnaden (silêncio) }

- tion ----- addera(v) ---- en addition(s) ( till verb som slutar på -era) (verbo que termina em -era)
{ att addera, -r, -ade, -at ( somar, adicionar)}, { en addition, -en, -er ( adição, soma)

- eri ----- plåga(v) ----- ett plågeri(s) ( ofta negativ betydelse) /( sempre tem significado negativo)
{ att plåga, -r, -ade, -at ( atormentar, afligir, torturar)}, { ett plågeri (importunação)}

- e ------ skjuta ---- ett skytte(s)(ofta omljud) ( sempre uma metafonia)
{ att skjuta, skjuter, sköt, skjutit, skjut! ( atirar, disparar)}, {ett skytte, -et, -en, -na (tiro)

- (ingen ändelse / sem terminação) --- fuska(v) ----- ett fusk
{ att fuska, -r, -ade, -at ( cometar fraude, (roubar no jogo)}, { ett fusk, fusket (fraude/s) }

- ing/ling ------ ung(adj) ------ en yngling(s) ( till ord som ager hemvist eller egenskap) ( palavra que indicar domicílio ou qualidade (propriedade)
{ ung (adj) , ungt, unga /komp: yngre, yngst (jovem/ novo (idade)}, en yngling, -en, -ar ( adolescente, jovem, rapaz novo, moço)
----------------- Skåne (nome de uma cidade [domicílio] ------- en skåning, -en, -ar [person från Skåne] ( pessoa da "Skåne" (como domicílio) ex: uma pessoa de São Paulo = paulista)

- het ------- dum(adj) -------- en dumhet(s) ( lägger man till adjektiv) ( terminação que coloca nos adjektivos)
{ dum(adj) dumt, dumma ( tolo, pateta, idiota, imbecil, estúpido )}, { en dumhet, -en, -er ( estupidez, imbecilidade, patetice, tolice, (bobagem)
- lek ------ stor(adj) -------- en storlek (s) (-"- /= idem)
{ stor(adj) stort, stora /komp: större, störst ( grande)}, { en storlek, -en, -ar (tamanho, ex roupa, sapato, etc)}
-dom ------- sjuk(adj) ----- en sjukdom(s) ( -" - / = idem)
{ sjuk(adj) sjukt, sjuka (doente, enfermo, adoentado)}, { en sjukdom, -en, -ar ( doença, enfermidade)
- oregelbundet / inregular ------- sova(v) ------ en sömn(s)
{ att sova, sover, sov, sovit, sov! (dormir)}, { en sömn, sömnen (sono)

1 comment:

  1. Raphael12:22 AM

    Dúvida: Através do verbo "räkna", eu posso formar a palavra "räknad"?

    ReplyDelete