Söka - Procura - Search

Monday, September 07, 2009

Mer om "Prepositioner"


- Prepositioner står vanligen före sitt huvudord.
- Efter preposition står grundform av substantiv men objektsform av persoliga pronomen
Ex: till bilen, till mig {para o carro, para mim}


Undantag {exceção -ões}:
för ..... skull och (p)å ..... vägnar följs av genitiv:
1. Hon stannar hemma för barnens skull. Gör det för min skull!
2. Han tackade värden  gästernas vägnar.


Prepositionen till följdes i äldre svenska av genitiv, vilken finns kvar i uttryck som:[gramática velha que se usa até hoje em algumas expressões]
till sjöss, till bords


När preposition i betecknar förfluten tid, följs den av ändelse -(a)s: [qdo a preposição "i" designa/indicar tempo no "passado" vem acompanhado pela "terminação" -(a)s]

måndags, i julas [na segunda-fera passada, no último Natal/o Natal do ano passado, Natal passado]Prepositionerna kan vara enkla: (av), {under} {preposições pode ser simples: (de; por), sob, debaixo de, por baixo de, abaixo de; {durante, sob, quando de, no tempo de, no decurso de]}
sammansatta*: (bredvid), {omkring}  {junto a (de), ao lado de, perto de; [em volta de, em torno de, em redor de; sobre, acerca de]}
bestå av flera ord: för ..... sedan, i stället för  [há muitos anos ...., no lugar de]


Huvudordet står först och prepositionen sist i satsen. [ a palavra "raiz" primeiro a preposição no final da oração]
1. i emfatiska(**) uttryck, när huvudordet inleder stasen: [(**) expressão, quando a palavra raiz iniciar uma oração] 
- Det har du rätt i. [Você está certo]
- Salt blir man törstig av. [O sal da muita sede]
- Honom kan vi lita på. [Nele podemos confiar]


2. i frågor: [nas perguntas]
- Vem köpte du boken av? [De quem você comprou o livro?]
- Vad ska du använda pengar till? [No que você vai usar o dinheiro?]
- Jag undrar vem du tänker ? [Eu gostaria de saber em quem você está pensando?]


3. i infinitivuttryck: [expressão no infinitivo]
- Denna sjukdom är inte att leka med. [Essa doença não é para se brincar.]
- Sofan är skön att sitta i. [O sofá é comfortavel para sentar]


Om en preposition styr första ordet i en bisats, placeras prepositionen alltid i "talkspråk" och allt oftare i skrifspråk sist i satsen:
{Se uma preposição "dominar" a primeira palavra na "oração subordinada", coloca-se a preposição sempre no "idioma falado" e na maioria das vezes no "idioma escrito" no final da "oração"]
- talspråk, ledig skrifitspråk: huset som jag bor i. [idioma falado, idioma informal escrito: a casa que eu moro]
- högre stil: huset i vilket jag bor. [idioma formal escrito: Essa é a casa que eu moro]


Continua......


Glosor
sammansatta* [=o siginificado em sueco é "juntar 2 até 4 palavras, {em português: palavras "composta são as que contêm mais de um radical, ex: quebrar-mar, pedra-sabão etc, mas em sueco ñ usa o (-).]

ex: bred + vid = bredvid ----- om + kring =omkring etc {no sueco tem algumas regras para construir "sammansatta ord, tem verb, sustantiv, preposition]


emfatiska(**) [= enfático (que tem ou denota ênfase), (ênfase modo afetado de se exprimir)]
*Depois vou escrever um "Post" sobre "emfatisk omskrivning"


Ex:
1. 
De satte sig bredvid varandra.

2. Familjen sitter (runt)omkring bordet. [A família sentou-se ao redor da mesa]
3. Han är omkring 50 år. [Ele tem mais o menos 50 anos.]
4. Min syster lider av hösnuva. [Minha irmã sofre de alergia]
5. Hon är bäst klassen grammatik. [Ela é a melhor da classe na gramática]
6. Peter hatar att förlora i tennis.
7. Många fruktansvärda saker hände under/i Irak kriget.
Användning av prepositioner
1) à  ---- två kilo à 7,50 [dois quilos por 7,50]
- Till gardinerna behövs 5 à a 8 meter tyg [Para as cortinas precisa de 5 a 8 metros de tecido]
2) angående ---- ett meddelande angående resan [{quanto a, tocante a, respeito de, com respeito a, acerca de}, um lembrete a respeito da viagem]
3) av --- kan ange [pode designar]
1. tillhörighet eller ursprung: [pertencer ou origem/procedência]
av samma ras [pertence a mesma raça]
- en bit av kakan [um pedaço do bolo]
- ägaren av en bilen [o/a dono/a do carro]
2. skaparen av ett (konstnärligt) alster [autor de uma obra de arte]
en bok, novell, roman, dikt, opera, (teater) pjäs, etc
3. passivagenten: Bilen lagas av mekanikern. [O carro foi consertado pelo mecânico]
4. ämne, material: {máteria, material}
- Ringen är av silver. [O anel é de prata]
- Byggnaden är av sten och betong. [A construção é de pedra e cimento]
5. partitivt förhållande: [relação de divisão]
- De fick hälften av pengarna. [Eles ficarão com a metade do dinheiro]
6. utgångspunkt, grund el. orsak:
efter adjektiv: [depois do adjetivo]
full av nyfikenhet [cheio de curiosidade]

- glömsk av sina löften [esquecimento das suas promessas]
- intresserad av musik [interessado por música]
- röd av ilska [vermelho de raiva]
vid substantiv:[antes do substantivo]
av brist på mat [por causa da falta de comida]

- göra något av misstag/kärlek [fazer alguma por erro ou engano/amor]
efter verb:
köpa/få något av någon [comprar/ganhar algo/alguma coisa de alguém]

- Året består av tolv månader. [Um ano tem doze meses]
- Patienten lider av cancer. [O paciente sofre de câncer.]
- Flyktingarna dog av svält. [Os refugiados morrerão de fome]
2. bak i
- Barnen skall sitta bak i bilen. [As crianças devem sentar no banco atrás no carro]
3. bakifrån [também pode ser "adverb]
- Katten kröp fram bakifrån soffan. [O gato arrastou vindo detrás do sofá]
4. bakom {litterärt} bak [atrás, detrás]
- Trädgården ligger bakom huset. [O jardim fica atrás da casa]
5. bredvid [junto a (de), ao lado de, perto de] {brevid (adverb) perto, próximo, ao lado}
- Huset ligger bredvid kyrka. [A casa fica perto da igreja]
6. efter förekommer i:[depois de, após, a seguir a]
1. rumsuttryck: Bilen körde efter bussen [O carro seguiu depois do ônibus]

2. tidsuttryck: Efter vår kommer sommar. [Depois da primavera vem o verão.]
- Jag är ledig efter klocka tre. [Eu estou de folga depois das três horas]
3. uttryck för ändamål eller syfte: 
- ringa efter taxi [chama um taxi]; fråga efter namnet [perguntar pelo nome];
- Mamma söker/letar efter barnen. [Mãe procura pelo filho/a]
- Han längtar efter henne. [Ele sente saudades dela]
4. uttryck för förebild eller mönster: [
- Hon är klädd efter senaste modet. [Ela está vestida na ultima moda.]
- Han heter Karl efter sin far. [Ele chama Karl o mesmo nome do pai dele]
5. uttryck för kvarlämnande:
-
 lämna något efter sig [deixar alguma coisa depois que morrer]

- arvet efter föräldrarna [herança depois dos pais]
- Stäng dörren efter dig! [Fecha a porta depois de você!]
7. enligt [conforme, segundo, de acordo com]
- enligt min åsikt [a meu ver]
8. framför [diante de, em frente de] {framför (adverb) adiante, na frente]
- Bilen kör framför bussen. [O carro está na frente do ônibus]
- Hälsan framför allt. [A saúde acima de tudo]
9. framåt [fram emot] Han gick framåt stationen. {diante de, em frente de, ante} (Ele foi diante da estação)

10. framöver [fram över]  
Modern böjer sig framöver barnets säng. {A mãe debruçou em frente da cama da criança}


Continua......


11. för 
förekommer:

1. i rumsuttryck: gå upp/ned för en gata/trappa [subir/descer uma escada/rua]
- dra gardinerna för fönstren [puxar as cortinas das janelas]
- hålla handen för munnen [colocar a mão na boca]
2. i tidsuttryckför tillfället [ por agora]
- nu/då för tiden [agora/passado "tempo" (hoje/ontem)]
- ta farväl för alltid [dizer adeus para sempre]
3. efter adjektiv: Var inte rädd för hunden! [Não tenha medo do cachorro]
- Jag är orolig för barnen. [Eu estou preocupada com as crianças]
- Det är typiskt/främmande för svenskarna.
- Han är känd för sin skicklighet.
4. efter substantiv: ha intresse för.... [tem interesse por ....]
- vara/stå i vägen för
- en soffa för tusen kronor [um sofá de 1000 coroas]
- vara ledare för ett parti [ser um presidente de um partido]
- Tack för oss! [Nós agradecemos]
5. efter verb: ta/anse/hålla något för givit
- straffas för ett brott
- tacka för något
- prata för sig själv
- finna för gott
- arbeta för födan
- tal om/dölja något för någon
- varna någon för något
- råka ut för olycka
6. i diverse uttryck:  I och för sig är förslaget bra
- Pojken är stor för sin ålder
- En för alla och alla för en.
- Gärna för mig

12. förbi 
{passar por ...}

- Tåget går förbi Nässjö
- Bilen körden förbi stoppskylten

13. för ...... sedan {
há um .......}

Hon rest för en vecka sedan

14. för .... skull {
por causa de ....}

Besvära dig inte för min skull!
- Hon gör det för sin barn skull.

15. före {
antes}

före klocka tre
- en före detta (f.d.) militär
- De gick före oss.
16. genom (i betonad ställning efter huvudordet) igenom {através de, por intermédio, por meio de}
- köra genom en stad
- titta ut genom fönstret
- sommaren igenom
- Floden rinner genom landskapet.
17. hos {na casa de ...}
- bo hos någon
- hemma hos mig
- söka hjälp hos någon
- vara anställda hos ett företag
18i förekommer i
1. rumsuttryck:
- hålla någon i handen [pegar na mão de alguém]
- gå in i ett hus [entrar em uma casa]
- bo i ett land [morar/viver em um país]
- tala i sömnen [falar quando estiver dormindo]
- skära sig i fingret [cortar o dedo [da mão]
- läsa i en bok [ler o/um livro]
- hälla vin i glaset [encher o copo de vinho]
- lampan hänger i taket [o lustre(a luz) está pendurado/a no teto]
2. tidsuttryck:
{förfluten tid (tempo passado)}
i fjol /förra året [no ano passado]
i våras [na primavera passada]
i söndags [no domingo passado]
i går/igår [ontem]
i förrgår [anteontem]
i morse [hoje de manhã]
i förmiddags [antes do almoço]
i eftermiddags [depois do almoço/ hoje a tarde]
{nutid (agora/no presente)}
i år [esse ano]
i dag/idag [hoje]
- (nu) i vår [nessa primavera]
{framtid (no futuro)}
i vår [na próxima primavera]
i påsk, nästa påsk [na próxima Páscoa]
i morgon [amanhã]
i morgon bitti [amanhã de manhã/amanhã cedinho]
i förmiddag [amanhã na parte da manhã]
i eftermiddag [amanhã depois do almoço/a tarde]


om längd:[duração]
i ett (sträck)
i evighet [para sempre]
- Jag har bott här (i) tre år.
- Föreställningen varar (i) två timmar.


om tidpunkt: [momento, hora, período]
gryningen/skymningen [amanhecer/anoitecer]
- aldrig i livet [nunca na vida]
- mitt i vintern
- komma i (god) tid
- tre gånger i timmen
3. diverse uttryck: [várias expressões]
- lämna fred [deixa em paz]
- gå i takt
- tala i bilder
i regel
i själva verket
- ligga sjuk i influensa
- dö i cancer
 
 
2 comments:

 1. Antônio1:07 AM

  Antes de tudo gostaria de parabenizar-lo pelo blog.

  Bem começei a estudar sueco faz duas semana mais ou menos , mas é bem dificil achar materiais bons, por isso estou estudando por conta própria mesmo atráves de um programa que utiliza uma técnica de repetição e memorização por meio de fotos e sons.Ficaria agradecido se você me passasse algumas dicas pelo meu email. f_n3t0@yahoo.com.br

  Um abraço.

  ReplyDelete
 2. Antônio Obrigado pela visita!

  Eu mando assim q tiver tempo!
  Aguarde!
  Boa sorte!

  ReplyDelete