Söka - Procura - Search

Friday, January 25, 2008

Substantiv som tillhör flera deklinationer - Substantivos que pertencem varias declinação.

Utan betydelsenskillnad - Sem significado diferente

en bolster ----- bolstrar eller ett bolster ---- bolster

en finger ------ fingrar eller ett finger ------ finger

en näbb ------- näbbar eller ett näbb ------- näbb

en paket ------ paketer eller ett paket ----- paket

en ärta -------- ärtor eller en ärt ----------- ärter

En del substantiv kan böjas efter två eller flera deklinationer

Med betydelseskillnad - Com significado "diferente"

en bal ------ balar {varupacke}

-------------> baler {danstillställning}

en bank ---- bankar {gruvsvall}

------------> banker {penninginstitut}

en bok ------ bokar { trädet Fagus silvatica}

------------> böcker { litterär skrift, verk}

en borr ---- borrar { borrmaskin}

ett borr ---- borr {borrstål}

en byrå ---- byråar {förvaringsmöbel}

------------> byråer {kontor, förvaltning}

en fil -------- filar {verktyg}

-------------> filer {körfält}

-------------> fil {talspråk: filmjölkförpackning}

en form ----- formar {formgivande behållare}

-------------> former {gestalt, figur}

en gång ----- gångar {smal väg i park o.d}

---------------> gånger {upprepat tillfälle}

en liter ------ litrar { flaska starksprit}

------------> liter {rymdmått: 1 dm³}

en man ----- mannar {män i trupp eller arbetsstyrka}

------------> män {motsats till kvinnor}

en mask ---- maskar {ryggradslöst djur}

------------> masker {ansiktsbetäckning}

en not ------ notar {fiskeredskap}

-------------> noter {textkommentar; musiktecken}

ett pris ------ pris(er) {saluvärde, varupris}

-------------> prisar {nypa snus}

-------------> priser {byte, rov}

ett prov ----- prov(er) {varuprov}

-------------> prov {försök, experiment; tentamen}

en regel ---> reglar {låsanordning}

---------------> reglar {föreskrift}

en skänk ---- skänkar {hyllskåp}

--------------> skänker {gåva}

en vad ------ vador eller vader {underbenets, muskler}

---------------> vadar {fiskeredskap}

ett vad ------- vad {avtal om spel; vadställe; rättsmedel}

en vals ------ valsar { cylinder i valsverk, tryckpress m.m.}

-------------> valser { dans}

en våg ------ vågor {bölja, dyning}

-------------- vågar {viktmätare}

Link para fazer o download em PDF aqui:

No comments:

Post a Comment