Söka - Procura - Search

Tuesday, August 14, 2007

Ordförråd - Djur

Djurläten

en gris, -en, -ar ------ o/a/uma/um porco/a/s

- grymta, -r, -ade, -at ---- [grunhir]

en hund, -en, -ar ----- o/um/s cachorro/s

- skälla, -er, -de, -t, skäll! ----- [latir]

en mus, musen, möss, mössen ----- o/um/s rato/s

- pipa, piper, pep, pipit, pip! ------ [chiar]

en tupp, -en, -ar ------ o/um/s galo/s

- gala, gal, gol, galit ---- [cantar]

en groda, -n, -or ------ o/um/s sapo/s

- kväva, -er, -de, -t, kväv! -----

en elefant, -en, -er ---- o/um/s elefante/s

- trumpeta, -r, -ade, -at

en häst, -en, -ar ------ o/um/s cavalo/s

- gnägga, -r, -ade, -at ---- relinchar

ett lamm, lammet, lamm, lammen [fårets unge] ----- o/a/um/uma cabrito/a/s

- bräka, -er, -te, -t, bräk! ----- mugir [bee...]

ett lejon, lejonet, lejon, lejonen ------- o/um/s leão/s

- ryta, ryter, röt, rutit, ryt! ------- rugir, urrar

en ko, kon, kor ------- a/uma/s vaca/s

- råma, -r, -ade, -at ------ mugir

No comments:

Post a Comment