Söka - Procura - Search

Tuesday, December 05, 2006

Ordbildning "Fortättning"

Verb bildas oftast med följande ändelser ( verbo se constroi sempre com essas terminações)

- a ------- hjälp(s) ----- att hjälpa [ till substantiv och pronomen] (para substantivos e pronomes)
{ hjälp, hjälpen (ajuda, auxílio, socorro)}, {att hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt (ajudar, prestar ajuda, auxliar, socorrer)}

- era ----- adress (s) ----- att adressera [ till låneord] ( palavras emprestada de outros idiomas, ex: inglês, latin, greco, etc[adress (= address (inglês))
{ en adress, -en, -er (endereço) }, { att adresera, -r, -ade, -at ( endereçar)}

- na ----- grå(adj) ------- att gråna [ till adjektiv] ( para os adjetivos)
{ grå, grått, grå (cinzento) }, [att gråna, -r, -ade, -at [få grått hår; bli gammal och grå (ficar com cabelo grisalho; ficar velho e grisalho)

Adjektiv

- ig ------- slarva(v) ------------ slarvig --- en flint ----------- flitig
- (i)sk --- dramatisera(v) --- dramatisk --- en demokrati --- demokratisk
- lig ------ begripa (v) ------- begriplig --- en man ---------- manlig
- sam ---- spara(v) --------- sparsam --- ett arbete -------- arbetsam
- bar ----- använda(v) ------ användbar --- ett under ----- underbar
- abel¹ --- diskutera(v) ---- diskutabel ---- en risk -------- riskabel
- full² ------------------------------------- en betydelse -- betydelsefull
- lös² ------------------------------------- en betydelse -- betydelselös

¹ lägger man till låneord (coloca essa terminação nas palavras emprestadas de outros idiomas)
² -full, -lös är adjektiv, men man använder dem också som "suffix" för att bilda adjektiv och lägger dem då till substantiv. ( -full, -lös são "adjetivos" (terminação), mas pode ser usado como suffixo para construir "adjetivos e coloca "eles" nos substantivos.)
Suffixen är ofta motsatser men kan inte alltid sättas till samma substantiv.

No comments:

Post a Comment