Söka - Procura - Search

Monday, October 09, 2006

Pronomen "Personliga" och "Reflexiva"

Subjektsform -------------- Objektsform
jag ----- (eu) ---------------- mig ------- (me) (mim)
du ------ (tu, você) --------- dig -------- (te) (ti)
han ---- (ele) --------------- honom ---- (se) (dele)
hon ---- (ela) --------------- henne ----- (se (dela)
den ---- (o) ----------------- den -------- (-) ()
det ---- (a) ----------------- det --------- (-) ()
vi ------ (nós) -------------- oss --------- (nos) (nos)
ni ------ (vós) -------------- er ----------- (vos) (vos)
de ----- (eles, elas) ------ dem --------- (se) (eles/elas)

Ex: Jag har en bok . Boken tillhör mig. / Eu tenho um livro. O livro "me" pertece.
1 - Du har en tidning. Tidningen tillhör dig. / Você tem um jornal. O jornal "te" pertece.
2 - Han har en bil. Bilen tillhör honom. /Ele tem um carro. O carro é dele.
3 - Hon har en telefon. Telefonen tillhör henne. /Ela tem um telefone. O telefone é dela.

Reflexiva Pronomen

(jag) ----- mig
(du) ----- dig
(han) --- sig
(hon) --- sig
(vi) ----- oss
(ni) ----- er
(de) ---- sig
(man) -- sig
Ex:
1 - Jag ska gifta mig. / Eu vou me casar.
2 - Ska du gifta dig ? / Você vai casar-se?
3 - Han ska gifta sig. / Ele vai casar-se.
4 - Hon ska gifta sig. / Ela vai casar-se.
5 - Vi ska gifta oss. / Nós vamos nos casar.
6 - Ska ni gifta er? / Vocês vão casar-se?
7 - De ska gifta sig. / Eles vão casar-se.
8 - Man måste koncentrera sig! A gente precisa concentrar-se!

Reflexva Verb
- akta sig / cuida(se)
- bestämma sig / decide(se)
- flytta sig / mudar(se)
- gifta sig / casar(se)
- kamma sig / pentear(se)
- klippa sig / cortar(se) cabelo
- klä på sig / vestir-se
- klä av sig / tirar-se a roupa / despir-se
- koncentrera sig / concentrar-se
- lägga sig / deitar-se
- lära sig / aprender-se
- raka sig / barbear-se
- skynda sig / apressar-se
- sätta sig / sentar-se
- ta på sig / calçar-se (sapato, luva, capa, vestir)
- ta av sig / tirar, descalçar (tirar o sapato), despir-se
- tvätta sig / lavar-se
Ex:
1 - Markos och jag ska gifta oss i Storkyrkan nästa vecka. / Eu e Markus vamos nos casar na Storkyrka na proxima semana.
2 - Du är smutsgi om händerna! Tvätta dig! / Suas maõs estão sujas! Vai te lavar!
3 - Vänta på Stefan! Han ska bara ta pa sig skorna. /Espera pelo Stefan! Ele so vai calçar os sapatos.
4 - Jag måste gå till frisören och klippa mig. /Eu preciso ir na cabeleira cortar meu cabelo.


No comments:

Post a Comment