Söka - Procura - Search

Wednesday, October 04, 2006

Personliga pronomen + adjektiv /Verb II

Den(en-ord) -------------Det(ett ord) -----------------De (plural) (pronomen)
Billig ------------------- billigt-----------------------billiga (adjektiv) (= barato/preço)

Ex:
1. Lars har ett billigt hus. / Det är billigt. / Lars tem uma casa barata. / A casa é barata.
2. Anders har en billig bil. / Den är billig. / Anders tem um carro barato. /O carro é barato.
3. Eli har ett brunt skåp. / Det är brunt. / Eli tem um armario marron. / O armario é marron.
4. Fabian har en dyr våning. Den är dyr. / Fabian tem um apartamento que é caro. / O apartamento é caro.
5. Lisa har tre unga barn. / De är unga. / Lisa tem treis crianças pequenas. / As crianças são pequenas.

Glosor/Vocabulario
ett barn--------barnet------------ barn*------- barnen / criança/s
ett hus----------huset------------- hus*-------- husen / casa/s
ett skåp-------- skåpt------------- skåp* ------ skåpen /armario/s
en våning------våningen---------- våningar----våningarna / apartamento/s

Verb "Oregelbundna verb" (vokalväxling) /Verbo "Inregular" (vogais que muda)

Verbs tema:

- Infinitiv (att) (inf) / Infinitivo
- Imperativ (imp!) / Inperativo!
- Presens (pres) / Presente
- Preteritum (pret) /Passado
- Supinum (sup) / Participio Passado(com verb auxiliar "ha/hade(=ter)*

Verbs tempus

- Futurum (framtid) - skall leta /Futuro ( = vai procurar)
- Presens (nutid) - letar / Presente ( = procura)
- Imperfekt (dåtid) - letade / Passado (= procurou)
- Perfekt ( har + sup.) - har letat / Particípio Passado(com verb auxiliar "ha(=ter)
- Pluskvamperfekt ( hade + sup.) - hade letat / Particípio Passado(com verb auxiliar "hade(=ter)* (da maneira sueca, do idioma sueco)
Ex2: skall äta / vai comer ------- äter /come ------har ätit /comeu ----- hade ätit / comeu

**Verbet har dessutom två participformer som kan användas samma sätt som adjektiv. / Ainda tem duas formas do "particip" que usa como "adjektiv".
Presens Particip slutar på -ande eller -ende. /Presens Particip terminar em "-ande, -ende. Ex: Pluto, den sjungande hunde! / Pluto, o cachorro cantador! / Hon är troende. /Ela é crente.
Perfekt Particip står oftast efter olika former av verben vara och bli och böjs som adjektiv.
Viktor är försvunnen. / Viktor está desaparecido.
Marsvinet är försvunnet. /(ett-ord) Marsvinet está desaparecido.
Lena och Sunne är försvunna. (plural) / Lena e o Sunne estão desaparecidos.
Där går en välkkädd man. /Lá vai um homen bem vestido.
Fört......Continua.....No comments:

Post a Comment