Söka - Procura - Search

Wednesday, February 14, 2007

Tidsangivelser /As horas

1 klocka ett på eftermiddagen --------- 1 da tarde

2 klocka två på eftermiddagen --------- 2 da tarde

3 klocka tre på eftermiddagen --------- 3 da tarde

4 klocka fyra på eftermiddagen -------- 4 da tarde

5 klocka fem på eftermiddagen -------- 5 da tarde

6 klocka sex på kvällen ---------------- 6 da noite

Ex:

ett (13.00) på eftermiddagen ------- uma da tarde

fem över ett (13.05) --------------- uma e cinco da tarde

tio över ett (13.10) ----------------- uma e dez da tarde

kvart över ett (13.15) ------------- uma e quinze da tarde

tjugo över ett (13.20) ------------- uma e vinte da tarde

fem i halv två (13.25) ------------- uma e vinte e cinco da tarde

halv två (13.30) -------------------- uma e meia da tarde

fem över halv två (13.35) -------- uma e trinta e cinco da tarde /vinte e cinco para as duas

tjugo i två (13.40) ------------------ uma e quarenta da tarde /vinte para as duas

kvart i två (13.45) ------------------ uma e quarenta e cinco /quinze para as duas

tio i två (13.50) ---------------------- dez para as duas

fem i två (13.55) -------------------- cinco pas as duas

Tid ------------------------------------------ förtydligande

17 (klocka) fem --------------------------------- på eftermiddagen (a tarde /depois do almoço)

17.00 precis (klockan) fem -------------------- på eftermiddagen

17.01 en (minuto) over fem ------------------- på eftermiddagen

17.02 två (minuter) över fem ----------------- på eftermiddagen

03.05 fem (minuter över tre ------------------ på morgonen/natten (madrugada)

09.10 tio (minut) över nio ---------------- på morgonen/förmiddagen (de manhã)

10.15 [(en) kvart över tio /femtom (minuter) över tio] --------- på förmiddagen

12.20 [ tjugo (minuter) över tolv/tio (minuter i halv ett] ------- på dagen (depois do meio-dia)

13.21 nio (minuter) i halv ett -------------- på eftermiddagen

14.29 en (minut) i halv tre ----------------- på eftermiddagen

15.30 halv fyra ------------------------------ på eftermiddagen

16.31 en (minut) över halv fem ------------ på eftermiddagen

17.35 fem minuter) över halv sex --------- på eftermiddagen

18.40 tjugo (minuter) i sju/tio (minuter) över halv sju ---------- på kvällen (a noite)

19.41 nitton minuter i åtta ------------------------------------------ på kvällen

20.45 [ (en) kvart i nio /femton (minuter) i nio ] ----------------- på kvällen

21.55 fem (minuter) i tio -------------------------------------------- på kvällen

22.59 en (minut) i elva ---------------------------------------------- på kvällen /natten

Ex:

klockan sju (7) på morgonen ----------------- 7 da manhã

klockan elva (11) på morgonen -------------- 11 da manhãNo comments:

Post a Comment