Söka - Procura - Search

Thursday, February 15, 2007

Motsatser (#)

a. ofta _____#______ sällan
b. tidigt _____#_____ sent
c. snälla _________ elaka
d. lydiga _________ olydiga
e. känslig ________ okänsliga
f. sorg __________ glädja
g. gamla ________ unga
h. säker ________ osäker
i. brist på _______ gott om
j. beroende _____ oberoende
k. gråta ________ skratta
l. mer __________ mindre
m. full __________ tom/nykter
n. hämta ________ lämna
o. minnas _______ glömma
p. svår __________ lätt
q. mindre _______ mer
r. på allvar ______ på skämt
s. vanlig ________ ovanlig
t. kärlek ________ hat
u. tillåta ________ förbjuda
v. köpa ________ sälja
x. många _______
y. börja ________ sluta
z. mycket ______ litet
å. få __________ många
ä. samtliga _____ inga
ö. ful __________ vacker/söt
________________________________________________
a. ofta (adv) # sällan (adv) ------- muitas vezes # raramente, poucas vezes
b. tidigt (adj)(ett-ord)--- tidig (en-ord) ---- tidiga (plural) # sent (adj) (ett-ord) --- sen (en-ord)--- sena (plural)
- cedo # atrasado (tarde)
P.S. motsats (= #) fortsätt.......

No comments:

Post a Comment