Söka - Procura - Search

Monday, February 19, 2007

Motsatser fortsättning....

Motsatser fortsättningc. snälla (adj) (plural) ---- snäll (en-ord) ---- snällt (ett-ord) (bom, amável, gentil) # elaka (adj) (plural) --- elak (en-ord) elakt (ett-ord) (mau, malvado/a)


d. lydiga (adj) (plural) ---- lydig (en-ord) ---- lydigt (ett-ord) # olydiga (adj) (plural) ---- olydig (en-ord) --- olydigt (ett-ord) ( obediente # desobediente)


e. känslig (adj) (en-ord) ---- känsligt (ett-ord) ----- känsliga (plural) (sensível) # okänsliga (adj) (plural) ---- okänslig (en-ord) ---- känsligt (ett-ord) (insensível)


f. sorg (s) en, -en, -er # glädje (s) glädjen (tristeza # alegria)


g. gamla (adj) (plural) ---- gammal (en-ord) ---- gammalt (ett-ord) (velho, antigo) # unga (adj) (plural) ---- ung (en-ord) ---- ungt (ett-ord) (jovem, novo) [komp: yngre, yngst]


h. säker (adj) (en-ord) ---- säkert (ett-ord) ---- säkra (seguro, certo) (plural) # osäker (adj) (en-ord) ---- osäkert (ett-ord) ---- osäkra (plural) (inseguro, incerto)


i. brist på (s) en, -en, -et # gott (ett-ord) om (adj) [god el. vard. go / gott (ett-ord) ---- goda (plural) {gott om ( ter bastante, suficiente)} { god/go = bom/ gostoso (alimento)} (falta # (ter)bastante)


j. beroende (adj) [påverkad el. kontrollerad av någon] # oberoende (adj) [fri, självständig] ( depedente # indepedente)


k. gråta (v) gråter, grät, gråtit, gråt! # skratta (v) -r, -ade, -at (chorar # rir)l. mer el. ¹mera (adj) [komparativ som har större utsträckning] {ex: tjäna mer pengar (ganhar mais dinheiro] # ¹mindre (adj) [komparativ obetydligare {i storlek}; tämligen] {ex: han är minde än sin bror ( ele é menor (tamanho] que o irmão dele)}


m. full (adj) (en-ord) ---- fullt (ett-ord) ---- fulla (plural) (cheio; completo) full [berusad, drucken ( bêbado, embriagado) ] # tom/nykter [tom (adj) (en-ord) ---- tomt (ett-ord) ---- tomma (plural) (vazio)] / nykter (adj) (en-ord) ---- nykter (ett-ord), nyktra (plural) (sóbrio (não esta bêbado)
*full/onykter # tom/nykter

n. hämta (v) -r, -ade, -at, hämta! (buscar, trazer) # lämna (v) -r, -ade, -at (deixar; abandonar)o. minnas (v) minns, mindes, mints, minns! (lembrar) # glömma (v) glömmer, glömde, glömt, glöm! (esquecer)p. svår(adj) (en-ord) ---- svårt (ett-ord) ---- svåra (plural) # ¹lätt (adj) (en-ord) ---- lätt (ett-ord) ---- lätta (plural)
[enkel, okomplicerad] { en lätt uppgift (uma tarefa facil)}
*lätt [som har liten vikt motsats (#) tung (leve # pesado/a)
²lätt (adv) [ uttrycker att någon har en tendens att inträffa] {ex: man blir lätt isolerad i en storstad ( a gente fica facilmente isolado em uma cidade grande)}


q. ²mindre (adv) [komparativ inte så mycket, i lägre grad] # ²mer el. mera (adv) [ särskilt som komparationsord; variantform: mera i högre grad, ytterligare] {ex: jag väntar inte mer än fem minuter (eu não vou esperar "mais" de cinco minutos)


r. på allvar* (s) allvaret # på skämt (s) ett, shämtet, skämt, skämten (brincadeira, piada)

s. vanlig (adj) (en-ord) ---- vanligt (ett-ord) ---- vanliga (plural) (comun, ordinario) # ovanlig (adj) (en-ord) ---- ovanligt (ett-ord) -- ovanliga (plural) (raro, excepcional)

t. kärlek (s) kärlecken (amor, afeição) # hat (s) hatet (ódio, rancor)

u. tillåta (v) tillåter, tilllät, tillätit, tillåt (permitir) # förbjuda (v) förbjuder, förbjöd, förbjudit, förbjud! (proibir)

v. köpa (v) -er, -te, -t (comprar) # sälja (v) säljer, såld, sålt, sälj! (vender)

x. många (pron) [komp: fler, flest {plural ett stort antal] {ex: många gånger ( muitas vezes) # (pron) färre (pouco/s, algum, alguns)

y. börja (v)-r, -ade, -at (começar, iniciar) # sluta (v) -r, -ade, -at, sluta! [ta slut, uphhöra även upphöra att ägna sig åt] (terminar, acabar)
*sluta (v) sluter, slöt, slutit, slut! [ 1 stänga {hon slöt ögonen (ela fechou os olhos)] [2 koma överens om, göra upp { sluta fred (fazer a paz) / sluta ett avtal (fechar/ assinar um contrato)]

z. ¹mycket (adv) [ i hög grand] {ex: tycka mycket om musik ( gosta muito de musica)} # litet el. lite (adv) [ en aning, något] { lite rädd ( um pouco de mêdo) / lite mer ost ( um pouco mais de queijo)
²mycket (adj) [attributiv bara framför massord som har stor mängd] {ex: mycket mat ( muita comida), mycket pengar (muito dinheiro), hur mycket är klockan? ( quantas horas?), tack så mycket! (muito obrigado)}

å. få (v) får, fick, fått [ ta emot, erhålla] (receber; obter; poder) # ge (v) ger, gett {el. givit} {el. giv! giva} (dar)

ä. samtliga (adj) [plural allesammans, alla] (todo/a/s) # inga (pron) (plural) ----- ingen (en-ord) ---- inget (ett-ord) (ninguém)

ö. ful (adj) (en-ord) ---- fult (ett-ord) ---- fula (plural) [inte vacker att se på] # vacker/söt [ vacker (adj) (en-ord) ---- vackert (ett-ord) ------ vackra (plural) (bonito/a, lindo/a) / söt (adj) (en-ord) ---- sött (ett-ord) ---- söta (plural) [ 1 som smakar som socker (que tem gosto de açucar/doce) ] [2 attraktiv om utseende { en söt liten flicka ( uma menina doce/bonita) ]

No comments:

Post a Comment