Söka - Procura - Search

Tuesday, February 06, 2007

Synonymer: Verb

Verb Synonym Português
att gissa, -r, -ade, -at, gissa! att ana, -r, -ade, -at, ana! adivinhar
att anlända, -er,-de, -t, anlända! att komma fram, kommer, kom, kommit, kom! chegar
att anteckna, -r, -ade, -at, anteckna! att notera, -r, -ade, -at, notera! anotar
att bekanta sig, -r, -ade, -at att lära känna, ler, lärde, lärt, lära! conhecer
att blixtra, -r -ade, -at, blixtra! att gnista, -r, -ade, -at brilhar
att brista, brister, brast, brustit att spricka, spricker, sprack, spruckit quebrar
att del/ta(ga), -tar, -tagit, -ta(g)! att medverka, -r, -ade, -at participar
att bränna, -er, -de, -t, bränna! att elda, -r, -ade, -at, elda! queimar
att falla, faller, föll, fallit, fall! att trilla, -r, -ade, -at. trilla! cair, tombar
att fordra, -r, -ade, -at, fordra! att begära, -r, -de, -t, begär! exigir
att förvåna, -r, -ade, -at, förvåna! att överraska, -r, -ade, -at, överraska! surpreender
att klaga,-r, -ade, -at, klaga! att gnälla, -er, -de, -t, gnäll! reclamar
att halta, -r, -ade, -at, halta! att linka, -r, -ade, -at mancar (capengar)
att imitera, -r, -ade, -at, imitera! att härma, -r, -ade, -at, härma! imitar
att kasta, -r, -ade, -at, kasta! att slänga, -er, -de, -t, släng! jogar
att konkurrera, -r, -ade, -ade att tävla, -r, -ade, -at, tävla! concorrer
att krama, -r, -ade, -at, krama! att omfamna, -r, -ade, -at, omfamna! abraçar
att spy, spyr, spydde, spytt, spy! att kasta upp, -r, -ade, -at, kasta! vomitar
att leta, -r, -ade, -at, leta! att spana, -r, -ade, -at procurar
att förlora, -r, -ade, -at förlora! att mista, mister, miste, mist perder
att vända, -er, -de, -t, vänd! att vrida, vrider, vred, vridit, vrid! voltar, virar
att stoppa, -r, -ade, -at, stoppa! att hejda, -r, -ade, -at, hejda! parar
att göra ont, gör, gjorde, gjort, gör! att värka, -er, -te, -t fazer
att putsa, -r, -at ,-at, putsa! att gnida, gnider, gned, gnidit, gnid! polir

1 comment:

  1. Anonymous10:40 PM

    eu fiquei com uma dúvida.
    att göra ont é "fazer" ou "doer"?
    Obrigado, parabéns pelo blog.

    ReplyDelete