Söka - Procura - Search

Wednesday, February 21, 2007

Rättelsen

P.S. Rättelsen av "POST" Synonymer: Substantiv "tisdag 20 februari" 20/02/07

En rättelse, -n, -er

e. uppror ------- (upprot {fel)

u. oväsen (-det) ---- (oväsend {fel)

x. ursprung --------- ( ursprund{fel}

z. jäkt --------------- ( jakt {fel})

ö. släktled --------- (släkled {fel}

No comments:

Post a Comment