Söka - Procura - Search

Thursday, December 21, 2006

Fortsättning av Perfekt particip

Vid "sammansatta verb" (verb + partikel) ex: gå av, gå bort, gå efter ( verb + preposition eller adverb/ kalla "verb + partikel)

måste man: då verbet står i "perf.part." flyta fram partikeln och skriva ihop den med verbet.

Ex:

Flickan är avklädd. --------- Flickan har klätt av sig.

( A menina está sem roupa (nua).------ A menina tirou a roupa.)

Maten är uppäten. ----------- Vi har ätit upp maten.

( A comida é (foi) comida. ------ Nós comemos a comida.)

Perfekt particip kan stå "attributivt (bestämning till ett substantiv). Det har då samma funktion som ett adjektiv

och man böjer det som ett sådant.

Ex:

en stängd dörr ----------------- den stängda dörren

( uma porta fechada ----------- uma porta fechada)

ett stängt fönster -------------- det stängda fönstret

( uma janela fechada ----------- uma janela fechada)

två stängda dörrar ------------ de stängda dörrarana

(duas portas fechadas --------- as portas portas fechadas)

Perfekt particip kan också stå predikativ efter, verb vara och bliva och utgör då en "passiv satskonstruktion. Här kan det endast förekomma i "obestämd form" och det böjs som ett "adjektiv".

Ex:

Dörren är stängd. ( A porta está fechada.)

Fönstret är stängt. ( A janela está fechada.)

Dörrarna är stängda. ( As portas estão fechadas.)

Konstruktionen med verb bliva + perfekt particip beskriver övergången från ett tillstånd till ett annat. (A construção com verbo bliva + perfekt particip descreve a "passagen" de uma "situação para outra coisa".)

Ex:

Huset blev sålt igår. ( A casa "foi" vendida ontem. [ explica: "a casa estava a venda", qdo " a casa foi vendida", então "a venda" para "vendida"])

Konstruktionen med verb vara + perfekt particip beskriver resultatet. ( A contrução com o verbo vara + perfekt particip descreve o "resultado".)

Ex:

Huset var redan sålt, när hon ringde. ( A casa ja tinha sido vendida, quando ela ligou.)

No comments:

Post a Comment