Söka - Procura - Search

Saturday, December 16, 2006

Perfekt Particip

Perfekt particip använder man för de mesta som ett adjektiv.

predikativ ställning attributiv ställning
obest. form ------ best. form

1.

stolen är målad en målad stol den målade stolen
huset är målat ett målat hus det målade huset
stolarna är målade två målade stolar de målade stolarna

2.a

dörren är stängd en stängd dörr den stängda dörren
fönstret är stängt ett stängt fönster det stängda fönstret
dörrarna är stängda två stängda dörrar de stängda dörrarna

2.b

bilen är köpt en köpt bil den köpta bilen
huset är köpt ett köpt hus det köpta huset
bilarna är köpta två köpta bilar de köpta bilarna

3.b

klänningen är sydd en sydd klänning den sydda klänningen
skärpt är sytt ett sytt skärp det sydda skärpet
skärpen är sydda två sydda skärp de sydda skärpen

4.

(4.) boken är skriven en skriven bok den skrivna boken
brevet är skrivet ett skrivet brev det skrivna brevet
böckerna är skrivna två skrivna böcker de skrivna böckerna

Eftersom perf. bildas från supinum får en del verb efter 4:e konjugationen

perf. part. ändelser som överensstämmer med de andra konjugationernas ändelser:

meningen är förstådd en förstådd mening den förstådda meningen
problemet är förstått ett förstått problem det förstådda problemet
problemen är förstådda två förstådda problem de förstådda problemen

No comments:

Post a Comment