Söka - Procura - Search

Wednesday, December 13, 2006

Verbens Konjugationer

Tabell

1:a
2:a A
2:a B
3:e
4:e
INFINITIV
- a
arbeta
- a
bygga
- a
läsa
-
bo
- a
dricka
PRESENS
- ar
arbetar
- er
bygger
- er
läser
- r
bor
- er
dricker
IMPERFEKT
- ade
arbetade
- de
byggde
- te
läste
- dde
bodde
- (oftast avljud)
drack
SUPINUM
- at
arbetat
- t
byggt
- t
läst
- tt
bott
- it
druckit
Tempuskongruens
Man kan säga att vi i svenskan ha två "tidsplan": (No idioma sueco tem dois tipos "tempo plan" (tempos dos verbos)
Nutid: presens, perfekt, futurum
Dåtid: imperfekt, pluskvamperfekt, futurum imperfekt (skulle)
Man bör inte blanda tempus från olika "tidsplan" med varandra. (Não deve misturar os tempos c/ "tempo plan")

PS: Quando se faz a conjugação do verbos "como na tabela acima" usa esses tempos. "Infinitiv", Presens, Imperfekt, Supinum (qdo faz tabela). Para escrever "frases, orações", usa os "tempus, Infinitivo (qdo precisar usar), presens (presente), perfekt/imperfekt (passado) e o futurum (futuro).
Ex:
- Jag tittar på TV medan jag dricker kaffe. (Eu assisto TV "enquanto" eu tomo café.)
- Jag tittar på TV när jag har druckit kaffe. (Eu assisto TV "quando" eu tiver terminado de tomar café.)
- Jag ska dricka kaffe när jag har tittat på TV. (Eu vou tomar café "quando" eu tiver terminado de assistir TV.)
- Jag ska dricka kaffe när jag tittar på TV ( Eu vou tomar café quando eu estiver assistindo TV.)

- Jag tittade på TV medan jag drack kaffe. (Eu tomei café "enquanto" eu assistia TV.)
- Jag tittade på TV när jag hade druckit kaffe. (Eu assisti TV depois que eu já tinha tomado café.)
- Jag skulle dricka kaffe när jag hade tittat på TV. ( Eu ia tomar café quando eu já tivesse assistido TV.)
- Jag skulle dricka kaffe när jag tittade på TV. (Eu ia tomar café enquanto eu assistia TV.)
Glosor:
att arbeta - trabalhar(v)
att bygga - construir(v) (casa, predio, etc)
att läsa - ler(v)
att bo - morar(v)
att dricka - beber(v)

No comments:

Post a Comment