Söka - Procura - Search

Tuesday, December 19, 2006

Fortsättning av Perfekt Particip

För att bilda "perfekt particip" utgår man från supinumformen (verb tempus supinum),

ex: att arbeta - arbetar - arbetade - arbetat (supinum).

Då det gäller konjugationerna 1, 2 och 3 "supinumformen samma som "perf.part." i neutrum obestämd form; perf.part. i neutrum

obestämd form är samma som "imperfekt minus -e." I plural och bestämd form får " adjektiv som slutar på -ad, -e, de övriga -a."

målade --------------- byggde -------------- sydde

målat ----------------- byggt ---------------- sytt

en målad stuga ------- en byggd stuga ------- en sydd kjol

ett målat hus --------- ett byggt hus ---------- ett sytt skärp

två målade hus ------- två byggda hus ------- två sydda skärp

PT: en målad stuga (uma casa de campo "pintada")

en byggd stuga ( uma casa de campo "construida")

en sydd kjol (uma saia "costurada")

ett målat hus ( uma casa "pintada")

ett byggt hus (uma casa "construida")

ett sytt skärp (um cinto "costurado") [cinto que usa nas calças, saias, shorts, etc)

två målade hus ( duas casas "pintadas")

två byggda hus ( duas casas construidas)

två sydda skärp (dois cintos "costurados")

Då det a 4:a konjugationen är de "lite svårare", då denna konjugation innehåller verb med olika "supinumformer".

De verb som har "supinumformer på -it får ändelserna -en, -et, -na.

De verb vas "supinumformer överensstämmer med supinumformerna i de andra konjugationerna följer dessa.

skrivit -------------- förstått ----------------- legat

en skriven bok ------ en förstådd flicka ------- en nerlegad säng

ett skrivet brev ----- ett förstått barn --------- ett förlegat beslut

två skrivna brev ----- två förstådda barn ------- två nerlegade sängar

PT: en skriven bok ( um livro "escrito")

en förstådd flicka ( uma menina "inteligente")

ett skrivet brev (uma carta "escrita")

ett förstått barn ( uma criança "inteligente")

två skrivna brev ( duas cartas "escritas")

två förstått barn ( duas crianças "inteligentes")

No comments:

Post a Comment