Söka - Procura - Search

Monday, April 09, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Ett-ord 5:e deklinationen [ ett-ord "substantiv" som slutar på konsonat / substantivo que termina em "consonante"]

(- -) ñ tem a forma do plural.

ex: ett bord, bordet, bord, borden [deklinationer, ett-ord, -et, (--) , -en { a/uma/s mesa/s}

Substantiv Portugisiska
ett hus --------- huset ---- hus -- husen a/uma/s casa(s)
ett fönster ------fönstret -- fönster ---förstren a/uma/s janela(s)
ett brev -------- -et ------ (--) ------ -en a/uma/s carta(s)
ett år ---------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s ano (s)
ett glas -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s copo(s)*
ett flygplan ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s avião(es)
ett plan -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s plano (s)
ett barn ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s criança(s)
ett träd ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s árvore(s)
ett paket ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pacote(s)
ett skåp ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s armário(s)
ett bröd ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pão(ães)
*ett kort ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s cartão(es)*
ett kök ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cozinha(s)
ett nummer --- numret -- nummer --- numren [el. nummerna] o/um/s numero(s)
*ett rum ---- rummet ---- rum --- rummen o/um/s quarto(s)
ett körkort ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s carteira de motorista(s)
ett huvud ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cabeça(s)
ett jobb ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trabalho(s), emprego(s)
ett problem ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s problema(s)
ett exempel ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s exemplo(s)
ett namn ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s nome(s)
ett hotell ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s hotel (hotéis [plural])
ett bibliotek ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s biblioteca(s)
ett tåg ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trem(s)
*ett recept ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s receita(s)
ett papper ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s papel (papéis [plural])
ett ord ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s palavra(s)
ett djur ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s animal (animais [plural])
ett prov ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s prova(s)

No comments:

Post a Comment