Söka - Procura - Search

Tuesday, April 24, 2007

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser

Svenska Portugisiska
(1)akt (s) -en, -er [ceremoni] ato, ação; cerimônia
(2)akt (s) [uppmärksamhet i fraser] atenção
(1)all (pron) allt, alla todo/a/s
(2)allt (adv) [komparativ ännu, ytterligare] todo/a/s
(1)annan (pron) annat, andra [inte den här] outro/a/s
(2)andra (räkn) andre [används om manliga personer på plats nr 2] segundo lugar (masculino)
(1)annorlunda (adj) [olik, ovanlig] diferente
(2)annorlunda (adv) [på annat sätt] de outra forma/maneira
(1)arm (adj) [fattig, stackars] pobre,, miserável
(2)arm (s) -en, -ar braço
(1)att (infinitivmärke) [endast framför infinitiv] "prefixo" no verbo infinitivo
(2)att (konj) que
(1)av (adv) [verbpartikel; anger avbrott i ett förlopp] "usa depois do verbo "av"
(2)av (prep) [anger upphov till sak eller händelse] de; por
(1)avgörande (adj) [som avgör saken, definitiv] decisivo
(2)avgörande (s) ett, avgörandet, avgöranden, avgörandena decisão, resolução
(1)be(dja) (v) ber, bad, bett, be! {el. bed!} [begära] pedir; orar
(2)bad (s) ett, badet, bad, baden banho
(1)back (adv) [bakåt] para trás
(2)back (s) -en, -ar [ölback] [försvarsspelare(fotboll)] [bakåtväxel på bil el. båt] {caixa} {zagueiro (futebol)} {engrenagem (carro ou barco)}
(1)bak (adv) [baktill, på rygssidan, på baksidan] atrás, detrás
(2)bak (s) -en, -ar [stjärt] traseiro, rabo
(3)bak (s) ett, baket, bak, baken [bak bröd] (assar) pão {uma fornada de pão}

No comments:

Post a Comment