Söka - Procura - Search

Friday, April 20, 2007

Uttryck III

1. föreslå något ( propor, sugerir alguma coisa)

- Jag föreslår att vi ........ ( Eu proponho que nós......)

- Jag tycker du/ vi ska ....... ( Eu acho que você/nós pode/podemos ........)

- Kan vi inte ........ (Nós não podemos.......)

- Låt mig/oss ...... (Deixa-me/nos .......)

- Vad säger du/ni om att.... ( O que você/vocês sobre ......)

- Det är bäst att ...... ( E melhor que ........)

2. uttrycka förvåning ( surpresa, admiração)

- Va! (O que!)

- Verkligen? ( Verdade?)

- Tänka sig! (Imagine que!)

- Är det möjligt? ( É possivel?)

- Det menar du inte! ( Você ñ pensa assim)

3. uttrycka ointresse (sem interesse)

- Det spelar ingen roll! ( Não importa! / Não faz mal!)

- Det gör detsamma! ( Tanto faz!)

4. få någon att vänta ( fazer alguém esperar)

- Vill du/ni vänta lite! (Você/s pode/podem esperar um pouco!)

- Ett ögonblick! ( Um momento, por favor!)

- Tyst! (Silêncio! / Psiu!)

- (Jo) förresten....... (Aliás....../ Além disso.....)

- På tal om ....... (A propósito de...... / Falando de......)

5. (in)bjuda (convidar) el. erbjuda (oferecer)

- Varsågod (och....)! ( Fique a vontade....Sirva-se........)

- Välkommen! (Bem-vindo/a)

- Skål! ({brindar} Saúde!)

- Får jag bjuda på.......( Posso te oferecer uma/um......)

6. tacka för något (agradecer por alguma coisa)

- Tack! (Obrigado/a!)

- Tack så mycket! (Muito obrigado/a {formal})

- Ja, tack. (Sim. Obrigado/a)

- Tack ska du ha! (Obrigado (informal)

- Hjärtligt tack för...... ( Obrigado/a de coração pelo/a.....)

- Tack det samma! (Obrigado, pra você também!)

- Tack för senast!

- Tack för maten! ( Obrigado/a pela comida!)

No comments:

Post a Comment