Söka - Procura - Search

Friday, November 24, 2006

Verb i "Futurum"

Verbo no Futuro
1. Ska(ll) och infinitiv av huvudverbet. (ska(ll) e o infinitivo do "verbo principal").
Ska(ll) innebär ofta subjekets egen viljeyttring:
- Vad ska du göra i morgon? ( O que você vai fazer amanha?
- De ska resa utomlands på semestern. (Eles vão viajar para o exterior nas ferias)

2. Kommer att och infinitiv av huvdverbet för att uttrycka ren framtid utan innebörd av viljeyttring. Det förekommer därför ofta i program, scheman, förutsägelser o. dyl.: ( kommer att e o infinitivo do "verbo principal" para expressar no futuro sem ser "um desejo ou vontade". Sempre vem junto com um programa, esquema, falar o que vai fazer no futuro)
Ex:
- Resan kommer att avlutas i Malmö. ( enligt programmet) / ( A viagem vai terminar em Malmö. [ seguindo o programa])
- Det kommer jag aldrig att glömma. ( Isso eu nunca vou esquecer.)
- Alla kommer vi att en gång dö. ( Todos morren uma vez.)
- Ingen visste vad som skulle komma att hända nästa dag. ( Ninguém sabia o que iria acontecer no proximo dia.)
- Ingen vet vad som kommer att hända om tio år. ( Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dez anos.)

3. Tänker, har för avsitk att eller ( i högre stil) ämnar och infinitiv av huvudverbet, varvid subjektets egen vilja är starkt betonad: ( Pensar, tencionar (a intenção de, pensar) e infinitivo do "verbo principal", junto com subjeto "com sua propria vontade".)
Ex:
- Vad tänker du göra i morgon? ( O que você está pensando em fazer amanhã?)
- Presidenten hade för avsikt att fortsätta resan följande dag. ( O Presidente pretende continuar a viagem no dia seguinte.)

Futurum exaktum (Futuro exacto, preciso)

Futurum exaktum bildas av ska(ll) eller kommer att och perfekt infinitiv av huvudverbet. ( O futuro exacto constroi com o " verbos ska(ll) ou com kommer att e perfeito infinitivo do verbo principal.)
Futurum exaktum anger att en handling i framtiden fullbordas, innan en annan handling i framtiden påbörjas: ( Futuro exato indica uma "atividade no tempo futuro que termina, antes de outra atividade no tempo futuro "começa".)
Ex:
- Jag ska ha skrivit brevet färdigt, när du går/ska jag gå till posten. ( Eu penso em terminar de escrever essa carta primeiro, quando você for embora eu vou colocar no correio.)

No comments:

Post a Comment