Söka - Procura - Search

Thursday, November 09, 2006

Sammansatta ord

Det är det sista ordets artikel (en/ett) som bestämmer det sammansatta ordets artikel (en/ett)
("sammansatta ord" = palavras composta / a ultima palavra que determinar e faz a conjugação (declinação), "en-ord" ou "ett-ord")
Ex:
1. en sommar + en stuga = en sommarstuga (= casa de campo)
- en sommarstuga, -stuga-n, -stuga-r, -stugar-na
2. ett fönster + en ruta = en fönsterruta (= vidraça)
- en fönsterruta, -ruta-n, -ruta-r

Olika sätt att bilda sammansatta ord i svenskan: (diferente maneira de construir "palavras composta" no idioma sueco)
A) en sommar + en stuga = en sommarstuga {orden fogar direkt tillsammans} ( junta as
palavras direto)

B) en parkering + en plats = en parkeringsplats (estacionamento) { orden fogar man tillsamans genom ett -s. Detta -s är en gammal genitivändelse. ( junta as palavras com "s")
Regler/Regra:
1- Fog-s tillkomer inte då första ordet slutar på "s- eller sje-ljud. ( não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com (s) na "raiz da palavra" ou "sje-ljud"*.)

2- Fog-s tillkommer inte om första ordet slutar på obetonat -el, -en, -er, -on. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com -el, -en, -er, -on ñ acentuada)
Ex: en nyckel + en knippa = en nyckelknippa (molho de chaves)
- en nyckelknippa, -knipa-n, -knippa-r

3- Fog-s tillkommer inte då första ordet slutar på "betonat" -eri, -i, -ist, -ad, -ett, -ik, -on, -ur, -yr. (ñ junta com -s quando a primeira palavrar terminar -eri, -i, -ad, -ett, -ik, -on, -ur, -yr. "acentuada" )
Ex: en telefon + en hytt = en telefonhytt ( cabine telefónica)
en telefonhytt, -hytt-en, -hytt-er

4- Fog-s tillkommer inte när första ordet slutar på vokal. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com "vogal")
Ex: en födelse + ett nummer = ett födelsenummer (numero de nascimento /so existe na Suécia ex: ano+mês+dia - (+ 4 numeros) 19570408-++++)
ett födelsenummer, -numr-et, -numm-er, -nummr-en (nummer-na)

5- Fog-s tillkommer inte när första ordet slutar på obetonad vokal + r, l, n. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com "vogal ñ acentuada" + r, l, n.)
Ex: en sommar + en stuga = en sommarstuga

6- Om första ordet är sammansatt tillkommer s. ( Se a primeira palavra já "composta" acrescenta s.
Ex: en fot + en boll = en fotboll {futebol (jogo) / fot (pé), boll (bolla)}
- en fotboll + en plan = en fotbollsplan (campo de futebol, gramado)
en fotbollsplan, -plan-en, -er

7- Om första ordet slutar på -ing tillkommer ofta s. { se primeira palavra terminar com -ing sempre acrescenta s.
Ex: en tidning + en kiosk = en tidningskiosk ( banca de jornais)
en tidningskiosk, -en, -er

8. Om första ordet slutar på betonat -itet, -tion tillkommer ofta s. (se primeira palavra terminar com -itet, -tion "acentuada" acrescenta s.
Ex: en station + ett hus = ett stationshus

No comments:

Post a Comment