Söka - Procura - Search

Monday, September 18, 2006

Verb III

Tema på verbet

infinitiv-----imperfekt----supinum
hoppa---------hoppade------hoppat
slå-----------slog---------slagit
krypa---------kröp---------krupit
simma---------simmade------simmat

Tempus eller tidsformer/tempos dos verbos

presens---imperfekt----perfekt----pluskvamperfekt---futurum
hoppar----hoppade------har hoppat----hade hoppat--------ska hoppa
slår-------slog------------har slagit------hade slagit--------ska slå
r-------gick-----------har gått--------hade gått---------ska

Exempel på användning av några verbformer
Infinitiv

Infinitv använder man:/Infinitivo vc usa:
- efter infinitvmärket att(depois do att)/Han gillar att köra bil.(Ele gosta de dirigir carro)
- efter hjälpverb (depois do verbo auxiliar)./Han vill läsa nu.(Ele quer ler agora)
- efter visa verb,(depois de "certos verbos")t ex bruka, behöva, tänka, orka,/ Han brukar köra bil till skolan.(Ele custuma ir para a escola de carro)
hinna, försöka, börja och sluta, /Det börjar (att) regna nu. (Começou a chover agora)

Imperativ
-uttrycker en uppmaning. (expressar-se um pedido insistente). Kör sakta! (Diriga com cuidado!)

Supinum
- använder man efter har och hade. Han har slutat skolan. (Ele terminou a escola)

Glosor = vocábulario
verb
att behöva-----behöver----behövde----behövt (necessitar, precisar)
att bruka------brukar------brukade----brukat (usar, empregar, utilizar)
att försöka----försöker----försökte----försökt (tentar, experimentar)
att gilla-------gillar--------gillade-----gillat (gostar, aprovar)
att gå---------går----------gick-------gått (andar, ir a pé, sair p/ passear)
att hinna-----hinner------hann------hunnit (atingir, chegar a, alcançar)
att hoppa----hoppar-----hoppade---hoppat (saltar, pular)
att krypa----kryper-----kröp-------krupit (arrastar-se, rastejar, engatinhar(criança)
att köra-----kör---------körde------kört (guiar, conduzir, dirigir carro)
att orka-----orkar------orkade-----orkat (ter forças para. poder)
att simma--simmar----simmade/sam---simmat/summit (nadar)
att sluta----slutar------slutade-----slutat (acabar, terminar, finalizar)
att slå------slår---------slog--------slagit (bater(em), espancar=(slå med käpp)
att tänka---tänker-----tänkte------tänkt (pensar)
Källa/Fonte: Goda Grunder SFI, Svensk/Portugisisk Ordbok

No comments:

Post a Comment