Söka - Procura - Search

Friday, September 08, 2006

Svenska Grammatik "Ordklasser"

Andra Lektion om "Ordklasser" det finns nio ordklasser./No idioma sueco tem 9 clases de palavras.
substantiv personer, företeelser, saker, ex: Peter, kärlek, is, apa/(Pedro nome proprio, amor, gelo, macaco).
adjektiv egenskapsord, ex: gul, snäll, ledsen/(amarelo, simpatico, triste).
verb betecknar det som händer, ex: gå, regnar, krypa/(ir/andar, chover, encolher)
pronomen ersätningsord, ex: han, hon, den, det/ (ele, ela, isso, isto)
adverb svara på När? Var? Hur?(Quando?, Onde?, Como?, ex: ofta, borta, mycket (muitas vezes, fora; em outro lugar, muito)
prepositioner visar läge, riktning, ex: på, till, efter/(sobre, a; até; para/,depois)
konjunktioner knyter ihop satser och satsdelar, ex: och, men, för att/ (e, mas, afim de)
interjektioner utrop, hälsningar, ex: usch, hej, oj/(ufff, oi, oh)
räkneord ex: ett, 2, den första/(um, dois, a primeira)

Substantiv - det finns fem typer av substantiv./(Existe cinco tipos de substantivos.)
1:arter (varelser, växter, ting) ,ex: en abborre, ett golv/( o peixe(nome de peixe), o piso)
2:kollektiver (grupper), ex: ett folk, en familj/( grupo de povo, uma familia)
3:egennamn ex: Hanna, Malmö/ (Hanna (nome proprio, Malmö(nome de uma cidade)
4: ämnesnamn ("mycket" före), ex: (mycket) vatten, silver/ ((muita) agua, prata)
5:abstrakta begrepp ex: lycka, gohhet, stress/(felicidade, bondade, stress)

Genus det finns två på substantiven i svenskan./(Existe 2 generos nos substantivos suecos)

utrum[ n-genus] när ett substantiv slutar på -n i bestämd form, ex: (stolen, den stolen)/(cadeira, uma cadeira)

neutrum [t-genus] när ett substantiv slutar på -t i bestämd form, ex: (trädet, det trädet)/ (arvore, uma arvore)

Substantiv finns fyra form och i genitiv (ägandeform) eller grudform.

Obestämd Form - Bestämd form
Singular - Singular
en flicka - flickan
en buss - bussen
en telefon - telefonen
ett kvitto - kvittot
ett tåg - tåget

Obestämd Form Bestämd Form
Plural Plural
flickor - flickorna
bussar - bussarna
telefoner - telefonerna
kvitton - kvittona
tåg*(não tem plural) - tågen

Glossor/Vocabulario: flicka(menina), buss(onibus), kvitto(recibo), tåg(trem), telefone.

No comments:

Post a Comment