Söka - Procura - Search

Monday, May 25, 2009

Passiv och Det + passiv form

Det + passiv form med -s
["det" + verb passivo com -s, (no idioma sueco existe outro verbo que faz a forma passiva)]

*När det följs av passiv form med -s betyder det ofta detsamma som: man, de, folk + verbet i aktiv form.
Ex:
1. Det trycks mycket böcker i Sverige. [Na Suécia publica muitos livros.]
2. Det äts mycket skinka under julen. [Come-se muito pernil durante o Natal]
3. Det säljs mycket kräftor i augusti. [Vende-se muitos "camarões de água doce" (Pitu [Crustáceo palemonídeo]) em agosto.
4. Det dricks mycket champagne på nyårsafton. [drick (=beber)]
5. Det föds 110 000 barn om året i Sverige. [föds (=nascer)]
6. Det spelades en jättebra skiva i radion imorse. [spela (=tocar (musica)]
7. Det byggs ett nytt hotell på Drottninggatan. [bygg (=construir)]
8. Det sas inget om Tyskland på nyheterna igår. [att säga, säg!, säger, sa, sagt, sagd (=falar)]
9. Det görs inte så många stora bilar längre. [att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord (=fazer)]
10. Det dödades många miljoner människor under andra världskriget. [döda (=morrer)]
11. Det importeras många japanska bilar till Sverige. [importera (=importar)]
12. Det skrivs mycket dumheter i en del tidningar. [att skiva, skriv!, skriver, skrev, skrivit, skriven (=escrever)]
13. Det äts mycket potatis i Sverige. [att äta, ät!, äter, åt, ätit, äten (=comer)]

Passiv
Det svenska verbet har två huvudformer: aktiv och passiv.
Passiv - särskilt s-passiv:
- förekommer betydligt i skriftspråket än i talspråket.
Passiv kan bildas på två sätt:
1. s-passiv bildas genom tillägg av ändelsen -s till aktivformerna utom i presens, där -r byts mot
-s

2. omskriven passiv bildas genom former av verb "bli(va)" och "vara" samt perfekt particip.
- Det vanligaste passivbildande hjälpverbet är bli(va). Det förekommer vid övergångsverb, verb som betecknar en övergång från ett tillstånd till ett annat:
{verbo que designa "mudança" de uma situação/ação para outra, usa o verbo "bli(va)"}
Ex: Han blev vald till ordförande. {Ele foi eleito para presidente.
[ex: João que era membro do sindicato foi "eleito para presidente ( de membro passou a ser "presidente", a situação do João mudou=]
- Vid durativa verb, verb som uttrycker "en pågående handling utan början eller slut, används "vara".
[verbo que designa uma ação contínua "sem começo e sem fim" usa o verbo "vara" para formar o passivo]
Ex: Hon är omtyckt av alla. [Todo mundo gosta dela]
Aktiv sats: - Katten jagar råttan. [O gato caça o rato]
- här är subjektet [katten] aktivt, det gör någonting ["subjeket" faz alguma coisa (o gato) "ativo"]
- det utför handlingen, det "jagar" [faz uma ação, de "caçar (o rato"]
Passiv sats: - Råttan jagas av katten. - Råttan blir jagad av katten. [O rato foi caçado pelo gato]
- här är subjektet (råttan) passivt, det gör ingenting ["subjektet" não faz nada (o rato) "passivo"
-det är objektet som utför handlingen, som "jagar" ["objektet" faz uma ação, "caça" (o rato]
Ex:
1.
Boken läses av mig. [O livro foi lido por mim]
2. Brevet har skrivits av honom. [A carta foi escrita por ele.]
För att transformera en "aktiv sats" till en "passiv sats" gör så:
Aktiv: Katten jagar råttan.
-----------------------(obj.)
Passiv: Råttan jagas av katten
-------------------------(obj.)
*Objektet i den "aktiva satsen" skall bli "subjekt" i den passiva. Sedan följer verbet. Det gör passivt genom tillägg av ändelsen -s.
Subjektet i den aktiva satsen skall bli "objekt" i den passiva.
Då måste man då sätta preposition av.
Preposition av + objektet kallas med ett gemensamt ord för "agent".
SCHEMA
Aktiv sats
-----------------------------
Passiv sats
objekt <-------------------------------> subjekt
verb <---------------------------------> verb + s
subjekt <-----------------------------> av + objekt (agent)
Vill man använda en "passiv" konstruktion med verben "vara" eller "bli(va)" gör man på samma sätt. Skillnaden är bara, att i stället för att lägga till -s på verbet skriver man om det med någon form av verben "vara" eller "bli(va)" + perfekt particip av "huvudverbet":
1. Katten jagar råttan.
----------------- (obj.)
2. Råttan är jagad
av katten. [O rato foi "caçado pelo gato"]
----------------------(obj.)
1. Katten jagade råttan.
--------------------(obj.)
2. Råttan blev jagad av katten. (av katten (objekt))
------------------------(obj.)
Ex:
1.
Han har målat huset. [-s passiv + av] - "Huset har målats av honom." [A casa foi pintada por ele]
2. Byggmästaren bygger ett hus. [-s pass] - "Huset byggs av byggmästaren."
3. Hon läser boken. [ -s pass] - "Boken läses av henne."
4. Hon har sytt kjolen. [-s pass] - "Kjolen har sytts av henne."
5. Människor slår ofta djur. [-s pass] - " Djur slås ofta av människor."
Passiv form ------------------------------------------ Aktiv form
1. Priserna höjs efter nyår. ----------------------- De höjer priserna efter nyår.
2. Hyran måste betalas idag. -------------------- Vi måste betala hyran idag.
3. Lägenheten har reparerats. ------------------ Man har reparerat lägenheten.
4. Lamporna släcktes. ----------------------------- Någon släckte lamporna.
5. Hon stoppades av polisen. -------------------- Polisen stoppade henne.
Passiv form med -s används ofta i reklam och information till allmänheten.
1. Försvaras vid högst +8°. {på en mjölkförpackning}
2. Används före 090420 [2010/abril/20]. {på en flaska olja}
3. Serveras med lingonsylt. {i ett matrecept]
4. Visas idag kl 12-13. {i en lägenhetsannons}
5. Tabletterna skall lösas i ett glas kallt vatten. {på en burk värktabletter}
6. Kan maskintvättas. {på en jacka}
7. Förvaras oåtkomligt för barn. {på en burk medicin}
8. Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. {på ett kuvert}
9. Färdbiljett kan köpas cirka 2 månader före avresan. {i en tåginformation}
10. Adressändring bör meddelas minst en vecka i förväg. {på en prenumerationsavi}
11. Paketet kan hämtas på posten. {på en postavi}

2 comments:

 1. Anonymous4:48 PM

  Olá
  Primeiramente quero lhe parabenizar pelo blog perfeito. Há anos que sonho em aprender sueco e não encontro nenhum curso nem apostila que me ajude.
  Gostaria muito que, se caso possível, entrasse em contato comigo.
  matusduartskog@yahoo.com.br
  Muito obrigado por socializar algo tão belo e realizar o meu sonho que creio ser de muitos também.
  Abraços
  Matus

  ReplyDelete