Söka - Procura - Search

Thursday, May 14, 2009

Fortsättning av transitiva och intransitiva verb

Ligga (v)
ligga (v) ligger, låg, legat, ligg! [vätt läge, vila; vara placerad] estar deitado
- ligga i sängen (estar deitado/a na cama)
- boken ligger på bordet [o livro está em cima da mesa]
- ligga med någon {=ha samlag med någon} (dormir com alguém {fazer sexo})
ligga i (v) ligger i, låg i, legat i, ligg i! [anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar sem descanso
ligga över (v) ligger över, låg, legat, ligg! [stanna kvar hos någon över natten, sova över] passar a noite (na casa de alguém), pernoitar
Sitta (v)
att sitta, sitter, satt, suttit, sitt! [
vila på bakdelen med överkroppen, upprätt; vila på en stol] estar sentado
- sitta på stolen (sentar-se na cadeira)
- sitta i en fåtölj (sentar-se na poltrona)
- sitta till bords (sentar à mesa)
- sitta på huk {=med lårens baksida vilande mot hälarna} (sentar em cima das pernas)
- sitt/plats -en (lugar para sentar)
hålla på med en viss verksamhet, fungera som (ficar, estar)
- sitta barnvakt (cuidar de crianças {baby-siter})
- sitta i fängelse (estar preso na cadeia)
- sitta som ordförande (chefe de uma organização)
vara placerad [(särskilt) vara säker fäst]
- det satt spikar på väggen [pregar (ex. prego na parede)]
passa [om kläder] [roupa que fica bem em você]
- byxorna sitter snyggt [a calça ficou bem em você]
sitta emellan (v) sitter emellan, satt, suttit [bli oskyldigt lidande] ficar entre ....
- barnen får ofta sitta emellan när föräldrarna bråkar [as crianças sofrem (entre) os pais em brigas de casal]
sitta inne (v) sitter inne, satt, suttit [sitta i fängelse] estar preso na cadeia
sitta åt(v) sitter åt, satt, suttit [sitta trångt] estar apertado
- byxorna sitter åt kring midjan [as calças estar apertada na cintura]
- det satt hårt åt {=var svårt} [foi difícil]
**
Ställa, lägga, sätta
är transitiva verb och måste ha objekt. [transitiva precisa de objeto
]
Stå, ligga, sitta
är intransitiva verb och har inte objekt. [intransitiva verbo não tem objeto]
Ex:
1. Jag ställer billen i garaget. -- Bilen står i garaget.
2. Jag lägger brevet på bordet. -- Brevet ligger på bordet.
3. Jag sätter fågelholken i björken. -- Fågelholken sitter i björken.
Observera den reflexiva formen! ["OBS"*: reflexiva forma do verbo]
1. Han ställer sig bakom henne.
2. Hon ligger sig i soffan.
3. Jag sätter mig på stolen.
*Em português: Exprime-se a "voz reflexiva" juntando-se às formas verbais da voz ativa os pronomes oblíquos me, te, nos, vos e se (singular e plural).
Pronomen
Personliga ---------------- Reflexiva

jag ----- (eu) ---------------- mig ------- (me)
du ------ (tu, você) --------- dig -------- (te)
han ---- (ele) --------------- sig ---- --- (se) 
hon ---- (ela) --------------- sig -------- (se)
den ---- (o) ----------------- sig --------
det ---- (a) ----------------- sig ---------
vi ------ (nós) -------------- oss ---------  (nos)
ni ------ (vós) -------------- er -----------  (vos)
de ----- (eles, elas) ------ sig --------- (se)
Ex:
1. Jag tvättar mig. [Eu me lavo.]
2. Du tvättar dig. [Tu te lavaste.]
3. Han/hon tvättar sig. [Ele/ela se lavou]
4. Den (katten) tvättar sig. [O gato se lavou.]
5. Det (barnet) tvättar sig. [A criança se lavou]
6. Vi tvättar oss. [Nós nos lavamos.]
7. Ni tvättar er. [Vós vos lavastes.]
8. De tvättar sig. [Eles/elas se lavaram.]
*Stå och ställa har normalt att göra med vertikal position. ["stå" e "ställa" usa para a "posição vertical"]
* Ligga och lägga har norlmalt att göra me horisontell position (även geografisk position). ["ligga" e "lägga" usa para a "posição horizontal" (também para "posição geográfica" ]
- Huset ligger på Åkervägen. [A casa fica na "Åkervägen" (posição geográfica)]
*Sitta och sätta används ofta när något är "fast" eller när man sätter fast. ["sitta e sätta" usa sempre para alguma coisa que é "fixa, firme" ou quando a gente "prega, cola".]
- Hon glömde sätta frimärke på brevet. [Ela esqueceu de colar o selo na carta.]
- Affischen sitter på väggen. [O cartaz está fixo na parede.]
Ganska ofta kan sätta användas istället för ställa. [quase sempre pode-se usar "sätta" no lugar de "ställa.]
- Han sätter bilen i garaget varje kväll. [Ele coloca/põe o carro na garagem toda noite.]
- Hon sätter alla glas i skåpet. [Ela coloca/põe os "copos de vidros" no armário.]

No comments:

Post a Comment