Söka - Procura - Search

Monday, May 18, 2009

Några transitiva och intransitiva verb

Brinna - bränna
att brinna, brinner, brunnit, brinn! [stå i lågor; lysa (vara entusiastisk)] arder; estar em chamas
- börja brinna (pegar fogo (s.m))
- huset brinner (a casa pegou fogo)
- ett brinnande {=stark} intresse för musik (ardente interesse por música)

att bränna, bränner, bränade, bränt, bränn! [
elda upp] queimar, incendiar
- bränna sopor (queimar lixo)
- bränna till aska (reduzir a cinzas)
framställa med hjälp av stark värme {om alkohol (destillera)} (destilar)
att bränna sig, bränner sig, brände, bränt [få brännsår] queimar-se
- han brände sig på spisen [Ele queimou-se no fogão]
att bränna vid, bränner vid, brände, bränt [skada {mat}; bli bränd] queimar (comida)
- risen brände vid (o arroz queimou-se)
Drunkna - dränka
att drunkna, drunknar, drunknade, drunknat, drunkna! [
dö genom att vara för länge under vatten] (afogar-se, morrer afogado)
- drunkna i detaljer (afogar-se em detalhes)
drunkning (substantiv) -en, -ar [död genom att drunkna] afogamento (s.m)

att dränka, dränker, dränkte, dränkt, dränk!
[döda genom att sänka ner i vätska] afogar
- dränka sina sorger i sprit (afogar as tristezas em álcool (embriagar-se))
Falla - Fälla
att falla, faller, föll, fallit, fall! [
ramla {ner}, trilla] cair, tombar
- falla i gatan (cair na rua/ levar um tombo)
- falla i gråt {=börja gråta} (cair no choro (=começar a chorar))
dala, sjunka
- temperaturen föll kraftigt under natten (a temperatura caiu durante a noite)
- snön faller (a neve cai / caindo neve/ nevando)
dö, stupa, omkomma (morrer, falecer)
- falla i strid (morrer i combate)
att fälla, fäller, fällde, fällt, fäll! [slå omkull, få att fala {om människor och djur (även) döda}] derrubar, matar, abater
- fälla ett träd (derrubar uma árvore/cortar uma árvore)
- fälla en regering (derrubar um governo
- fälla tårar ( derramar lágrimas)
döma (condenar)
- bli fälld för spioneri (ser condenado por espionar)
förlora färg (desbotar)
- skjortan fällde i tvätten (a camisa desbotou na lavagem)
Sjunka - sänka
att sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit [
gå mot botten (särskilt om skadat fartyg)] descer, baixar; afundar-se
- fartyget sjönk strax utanför kusten ( o navio afundou perto do litoral)
ofta med partikel (ner, ihop etc) [långsamt falla] baixar
- han sjönk ihop på golvet (ele caiu no chão)
minska (diminuir, decrescer)
- grundvattnet sjunker (a água vazou)
- priserna på aktier sjönk under måndagen (os preços da bolsa de valores caíram na segunda feira)
att sänka, sänker, sänkte, sänkt, sänk! [förflytta nedåt] baixar; reduzir; diminuir
- sänka farten (reduzir (diminuir) a velocidade)
- sänka ett fartyg (afundar um navio)
ge mindre omfattning (abaixar)
- sänka priserna (rebaixar-se/abaixar os preços)
Sova - somna
att sova, sover, sov, sovit, sov!
dormir
att somna, somnar, somnade, somnat, somna! [börja sova] adormecer, cair/pegar no sono
Sova - söva
att sova, sover, sov, sovit, sov! dormir

att söva, söver, sövde, sövt, söv!
[få att sova; bedöva] adormecer; anestesiar
Vaka - väcka
att vaka, vakar, vakade, vakat, vaka! [
det att avstå från att sova {under natten}] velar, vigiar
- vaka över sina ögodelar (vigiar suas coisas)

att väcka, väcker, väckte, väckt, väck!
[få (någon) att vakna] acordar, despertar, chamar (alguém)
- Väck mig klockan sju! (Me acorda as sete horas!)
ge upphov till, framkalla
- väcka debatt (despertar um debate)
- väcka åtal {=åtala} ( processar )
- väcka ett förslag (propor, fazer uma proposta de)
Vakna - väcka
att vakna, vaknar, vaknade, vaknat, vakna! [
bli vaken, sluta sova (bli medveten)] acordar, despertar
att väcka, väcker, väckte, väckt, väck! [få (någon) att vakna] acordar, despertar, chamar (alguém)
- Väck mig klockan sju! (Me acorda as sete horas!)
ge upphov till, framkalla
- väcka debatt (despertar um debate)
- väcka åtal {=åtala} ( processar )
- väcka ett förslag (propor, fazer uma proposta de)

No comments:

Post a Comment