Söka - Procura - Search

Tuesday, November 13, 2007

Fortsättning av Substantiv

8. Substantiv med ändelserna.... [substantivos com terminação]

- en-ord [utrum]

ändelse substantiv ändelse substantiv
-ad en ballad, en blånad -an en önskan
-and en konfirmand -ans en allians
-ant en immigrant -ar en hangar
-are en hammare -(a)tor en doktor
-(a)tör en organisatör -dom en ungdom
-else en rörelse -ent en regent
-er en dummer -es en Vietnams
-essa en baronessa -ett en klarinett
-fil en en bibliofil -fon en mikrofon
-graf en autograf -het en enhet
-id en likvid -ik en teknik
-ker en reumatiker -in en medicin
-is en servitris -issa en diakonissa
-ism en mekanism -ist en idealist
-it en invit -itet en antikvitet
-lek en kortlek -ling en sjukling
-log en psykolog -logi en ideologi
-man en narkoman -nad en byggnad
-nig en målning -när en gäldenär
-on en elektron -os en neuros
-ot en idiot -ska en flaska
-tion en portion -yr en glasyr
-ör en odör -ös en dansös

No comments:

Post a Comment