Söka - Procura - Search

Wednesday, March 28, 2007

Ordkunskap

1. en uppsats, -en, -er redação (escola), (ou prova de exame na universidade)

- övning i att skriva

2. en uppgång, -en, -ar (entrada de escada em prédio)

- trappa, entré

3. ett uppehåll, uppehållet, uppehåll, upphållen [avbrott, paus] (interrupção, pausa, parada, intervalo)

- inte regn (parou de chover; a chuva cessou)

4. att upphöra, upphör, upphörde, upphört, upphör! (termina, acabar, parar; cessar de)

- sluta, stoppa

5. en uppslags/bok, -boken, -böcker (dicionário, vocabulário)

- en bok man har för referens

6. en uppvisning, -en, -ar (exibição, apresentação)

- utställning, mässa

7. att upprepa, -r, -ade, -at (repetir)

- repetera

8. ett uppror, upproret, uppror, upproren (revolta, rebelião)

- revolt, resning, revolution

9. att uppträda , uppträder, uppträdde, uppträtt, uppträd! (atuar, representar)

- vara med i en pjäs (participar de uma peça de teatro)

10. uppehållstillstånd {UT} ( visto para visitar a Suécia por mais de 3 meses)

- en invandrare behöver det här

11. uppenbar (adj), -t, -a (claro, evidente, óbvio)

- tydlig, klar, markant

12. en upplaga, -n, -or (edição, tiragem {ex: livro, jornal})

- edition, utgåva, omtryckning

13. en uppfinnare, -n, uppfinnare (inventor)

- t ex Alfred Nobel (Alfredo Nobel inventou a "dinamite")

14. att uppfatta, -r, -ade ,-at, uppfatta! (compreender, entender, perceber)

- förstå, begripa

15. upptagen (en) (adj) upptaget, upptagna (ocupado)

- inte ledig

16. en upptäckare, -en, upptäckare (descobridor)

- t ex Columbus

17. uppsagd (ser despedido)

- avskedad, fått sparken, permitterad

18. ett uppförande, uppförandet, uppföranden, uppförandena (comportamento, conduta)

- sätt, beteende

19. en upprustning, -en, -ar (re/armamento)

- ökning av militär beredskap

20. en upplevelse, -en, -er (experiência, aventura)

- händelse, erfarenhet, äventyr

No comments:

Post a Comment