Söka - Procura - Search

Monday, March 12, 2007

Synonymer: Adverb

a. ännu ---------- fortfarande ------- ainda

- inte ännu (ainda não)

- ännu så länge (por enquanto, por ora, até agora)

b. förut ---------- tidigare, förr ----- antes, anteriormente, previamente

- det visste jag förut (eu já sabia)

c. nog ------------ tillräckligt -------- bastante, suficiente

- nu får det vara nog! (agora basta!)

d. slutligen ------- till sist, till slut ---- finalmente, por fim

e. alltså ---------- följaktligen, således ------- portanto, pois, por conseguinte, logo

-första året, alltså 1974, gick allting bra

f. tillsammans ---- ihop ----------- juntamente, juntos

g. alltid ----------- jämt, ständigt ------- sempre

1. jag har alltid varit rädd för hundar (eu sempre tive medo dos cachorros)

2. i alla fall (em todo o caso)

- man kan alltid försöka (a gente pode sempre tentar)

h. ganska -------- rätt så, någorlunda, tämligen ------- bastante

- han fick ganska många svar (ele recebeu bastantes respostas)

i. faktiskt --------- egentiligen, verkligen, i själva verket ----- de fato, realmente, na realidade; por sinal

- det är faktiskt sant (realmente é verdade)

j. omedelbart ---- strax, genast, bums ----- imediatamente

k. förresten ------ dessutom, för övrigt ------ aliás, além disso

l. antagligen ------ förmodligen, troligen ------ provavelmente, possivelmente

m. kanske -------- möjligen, eventuellt, kanhända ------ talvez, por acaso, por ventura

n. däremot ------- å andra sidan ---- por outro lado

1. emellertid ; tvärtom (pelo contrário) [anger mottsats]

- Jag har aldrig varit i Spanien. Däremot har jag varit i Italien. (Eu nunca estive na Espanha. Por outro lado eu ja estive na Italia)

o. noga ----------- ordentligt, { på ett grundligt sätt] ----- cuidadoso, escrupuloso, meticuloso

- Följ anvisningarna noga! (Segue a instrução cuidadosamente!)

p. helt ------------ alldeles ------- todo

- helt och hållet (totalmente, inteiramente, por completo)

q. *visserligen ----- förvisso [som alla vet, sannerligen] -------- certamente

[* endast tillsammans med " men" det ska medges]

- han är visserligen liten "men" väldigt stark. ( ele é certamente pequeno "mas" é muito forte)

r. förstås --------- givetvis -------- evidentemente

s. bara ------------ endast ------- só, apenas, somente, unicamente

- jag har bara en krona kvar. ( eu tenho apenas uma coroa.)

No comments:

Post a Comment