Söka - Procura - Search

Monday, February 11, 2008

Några adjektiv

Ex:

1- (öppen) Det är öppet. /Está aberto.
2- (naken) Ett naket barn. /Uma criança nua.
3- (mogen) Äpplet är inte moget. / A maçã não esta madura.
4- (rutten) Usch, äpplet är ruttet. /Vixi, a maçã está podre.
5- (förbjuden) Det är förbjudet. / E proibido.
-----------------------------------------------------------------------
6- (öppen) Affärerna är inte öppna. / As lojas não estão abertas.
7- (vuxen) Mina barn är vuxna. / Meus filhos são adultos.
8- (mogen) Bananerna är inte mogna. / As bananas não estão maduras.
9- (vaken) *De är inte vakna. / Eles não estão acordados.
-----------------------------------------------------------------------
10- (vissen) Blommorna är vissa. / As flores estão muchas.
11- (galen) *De är gala. / Eles são loucos/doidos.
-----------------------------------------------------------------------
12- (säker) Är ni säkra på det? / Vocês tem certeza disso?
13- (mager) Tre magra barn. / Três crianças magras.
----------------------------------------------------------------------
14- (gammal) Två gamla kvinnor. / Duas mulheres velhas.
----------------------------------------------------------------------
15- (blå) Havet är blått. / O mar é azul.
16- (ny) Han har ett nytt lexikon. / Ele tem um dicionário novo.
17- (grå) Livet är gråa ibland. / As vezes a vida é "dura"/difícil.
--------------------------------------------------------------------------
18- (bred) Bordet är brett. / A mesa é larga.
19- (röd) Stopp! Det är rött. / Alto!/Pare ! o sinal está vermelho.
20- (god) Åh, det var gott! / Humm, estava uma delicia/gostoso.
-------------------------------------------------------------------------
OBS! Adjektiven "bra", "kul", "gratis" och "extra" har alltid samma form!
/ Os adjetivos "bra", "kul", "gratis" e "extra" tem sempre a mesma forma, não muda, nem no plural, ett-ord, -en-ord.
----------------------------------------------------------------
"Liten"
En liten pojke.------------- Den lille pojken. --------- Pojken är liten

{Um menino pequeno.--- O menino pequeno.-------- O menino é pequeno}

Två små pojkar. (Dois meninos pequenos)

De små pojkarna. {Os meninos pequenos}

Pojkarna är små. (Os meninos são pequenos)

En liten bil. --------------- den lilla bilen -------------- Bilen är liten.

{um carro pequeno ------ O carro pequeno --------- O carro é pequeno}


Ett litet hus.------------ Det lilla huset.------------ Huset är litet.

{Uma casa pequena.-- A casa pequena.---------- A casa är pequena}

Formern litet, i ledig stil: lite, kan även vara: [a forma "litet" informal "lite" pode também ser:]

substantiv: Vi ska äta lite nu. [substantiv: Agora nós vamos comer um pouco]

adverb: Han kan lite portugisiska. [Ele sabe um pouco de português]


Adjektivets komparation [Adjetivos comparações]

Positiv -------- Komparativ ------ Superlativ ------*Sup. best. form

1 -------------- are --------------- ast ----------- *aste
- fin ---------- finare ------------ finast ---------
- vacker ----- vacrare ----------- vacrast ---------

- enkel------- enklare ----------- enklast ---------
- mogen -----mognare ---------- mognast-------
- dum---------dummare-----------dummast-----

Ex. Var ligger den vacraste staden? (Onde fica a cidade mais bonita?)


2 ------------- re ---------------- st ----------- sta
- hög -------- högre ------------- högst ---------

- stor ------- större ----------- störst ---------
- ung ------- yngre -------------- yngst ---------
- tung ------ tyngre ------------ tyngst ----------
- låg -------- lägre -------------- lägre ------------
- lång ----- längre ------------- längst -----------

Ex. Stockholm är Sveriges största stad.{Stockholm e maior cidade da Suécia.}


3 ------------ re ------------------ st ------------- sta
- dålig ------ sämre --------------- sämst ---------
- bra/god --- bättre---------------- st-----------

- gammal --- äldre----------------- äldst-----------
- liten,lite --- mindre -------------- minst----------
- många ----- fler(a) ------------- flest
- mycket ----- mer(a) ------------- mest
- gärna ------ hellre -------------- helst

Ex. Min bästa vän heter Bo. {Meu melhor amigo chama Bo.}

4 ------------------ mer .......---------- mest ................
- typisk ---------- mer typisk ---------- mest typisk
- intresserad ---- mer intresserad ---- mest intresserad
- spännande ---- mer spännande ----- mest spännande

Ex: Åker är 80 år. Åker är gammal.
{Åker tem 80 anos. Åker é idoso/velho.]

Anna är 90 år. Anna är äldre än Åke.
{Anna tem 90 anos. Anna é mais velha que o Åker.}

Eva är 95 år. Eva är äldst.
{Eva tem 95 anos. Eva é mais velha (de todos)}

Glosor - Vocabulário

bra = bom, boa
dum = pateta, tolo, estúpido, idiota
dålig = mau; ruim
enkel = simples
fin = fino
gammal = velho, (pessoas)idoso/a, [ou coisas ex: uma casa velha, um carro velho]
gärna = de boa vontade
hög = alto, elevado
intresserad = interessado
liten = pequeno, minúsculo
låg = baixo
lång = longo
mogen = maduro [ pode ser idade madura ou "uma manga madura # verde"]
mycket = muito/a
många = muitos/as (vezes)
spännande = emocionante, muito interessante
stor = grande
tung = pesado
typisk = típico
ung = jovem, novo [idade]

*O uso do Superlativ obestämd och bestämd form
Exp:
1- Den kallaste platsen i världen ligger i Antarktis.
{O lugar mais frio do mundo fica na Antartica.}
2- Den högsta byggnaden i Sverige är Kaknästornet.
{A construção mais alta da Suécia chama Kaknästornet.}
3- Det här är min äldsta kostym.
{Este é meu terno mais velho.}
4- Den yngsta eleven i klassen heter Benjamin.
{O aluno mais novo/jovem da clase chama Benjamin.}


Komparation

Regel/Regra: -are, -re + än / -ast, -st (av alla)

Ex: Sverige är kallare än Portugal.----- Men Island är kallast i Norden.
A Suécia é mais fria que Portugal.-------- Mas Island é mais fria do "Norden".

Norge är större än Danmark och Filand är större än Norge, men Sverige är stärst i Norden.
A Noruega e bem maior que a Dinamarca é a Finlândia e bem maior que a Noruega, mas a Suécia é a maior do "Norden".

Lasse är *lika gammal som Olle. Lasse tem a mesma idade que Olle.

Våra lägenheter är *lika stora. Nossos apartamentos é do mesmo tamanho.

No comments:

Post a Comment