Söka - Procura - Search

Tuesday, January 29, 2008

UPDATE av Adjektiv

Adjektiv - talar om "hur något är eller ser ut". Eller adjektiv är bestämningar till substantiv och pronomen efter sina huvudord. De betecknar en egenskap.[*]
{Sueco: adjetivo "modifica o substantivo e o pronome"}
[Portugisiska: adjetivo é a palava q modifica o "substantivo e pronome atribuindo-lhe uma característica.] {definição em português}


Adjektivets böjning

I svenska böjs adjektivet efter sitt huvudord. Det regelbundna adjektivet har tre former: två former i singular för utrum: stor och neutrum: stort samt en form för plural och efter vissa ord: stora.
[No sueco declina [=conjugar] os adjetivos depois da palavrar principal. Os adjetivos "irregulares tem três forma:
duas forma no singular e uma para o plural, {utrum: stor (grande), neutrum: stort (grande), plural e depois de algumas palavras, stora (grandes).

Adjektivet kan anitgen stå före sitt huvudord (attibutiv ställning)
- en stor bil {um carro grande}
Eller efter huvudordet (predikativ ställning)
- bilen är stor { O carro é grande}

Regelbundna adjektivet har ändelserna -, -t, -a : stor, stort, stora {grande, grande, grandes}
{Adjetivo "regulares tem essas terminação -, t, -a}

Efter kort vokal dubbelskrivs m och n före vokal, n i ordslut { depois de uma "vogal curta escreve m e n duas vezes}
- dum, dumt, dumma {tolo/idiota/imbecil, tolo/idiota/imbecil, tolos/idiotas/imbecil(-es)}
- sann, sant, sanna {verdade, verdade, verdades}

Singular-----------------------------------------Plural
en-ord-----------------------ett-ord----------------------------------
fin----------------------------fint------------------- fina
Ex: en fin blus----------------ett fint bälte------ två fina blusar/bälten
blusen är fin------------------bältet är fint------ blusarna/bältena är fina

Några svåra adjektiv

en-ord----------ett-ord---------plural

ny---------------nytt------------nya
vit---------------vitt------------vita
svart------------svart-----------svarta
röd--------------rött------------röda
hård------------hårt------------hårda
vacker---------vackert---------vackra
enkel-----------enkelt----------enkla
vaken----------vaket----------vakna
gammal-------gammalt-------gamla
dum-----------dumt-----------dumma
liten-----------litet-------------små

Adjektiv+substantiv (efter vissa ord)/Adjetivo+substantivo (depois de certas palavras)

en-ord------------------------- ett-or------------------- plural
-en fin blus------------------- ett fint bälte------------många fina blusar/bälten
-någon fin blus--------------- något fint bälte---------några fina blusar/bälten
-ingen fin blus---------------- inget fint bälte----------inga fina blusar/bälten
-vilken fin blus--------------- vilket fint bälte----------vilka fina blusar/bälten
---------------------------------------------------------------------------------------------
-den fina blusen--------det fina bältet-------de fina blusarna/bältena
-den här fina blusen----det här fina bältet---de här fina blusarna/bältena
-den där fina blusen----det där fina bältet---de där fina blusarna/bältena
---------------------------------------------------------------------------------------------
-min fina blus---------------mitt fina bälte----------mina fina blusar/bälten
-Evas fina blus--------------Evas fina bälte----------Evas fina blusar/bälten
-samma fina blus-----------sammma fina bälte-----samma fina blusar/bälten
-denna fina blus------------detta fina bälte---------dessa fina blusar/bälten
----------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA!/ OBS:
-en liten blus-------------ett litet bälte----------många små blusar/bälten
-den lilla blusen----------det lilla bältet---------de små blusarna/bältena
-min lilla blus-------------mitt lilla bälte---------mina små blusar/bålten

Glosor/Vocábulario
en blus(s) = blusa
ett bälte(s) = cinto, faixa, [geografico] zona
de där(pron) = esses, aqueles / essas, aquelas
de här, dessa(pron) = estes, estas
den där, det där(pron) = esse, aquele/essa, aquela
den här, det här, denna, detta(pron) = este, esta
en dum(adj) = estúpido, idiota, imbecil
enkel(a) = simples
ingen(pron) = nenhum, nenhuma, ninguém
fin(adj) = fino
gammal (adj) = velho, (pessoa) idoso(a)
hård(adj) = duro
liten(adj) = pequeno
min,mitt(pron) = meu, minha
mina(pron) = minhas
ny(adj) = novo
något(pron) = algum; alguém
samma(pron) = mesmo
svart(adj) = preto/a
röd(adj) = vermelho
vacker(adj) = bonito, lindo
vaken(adj) = acordado, alerta, atento
vilken(pron) = que, qual, o que, o qual
vit(adj) = branco

1 comment:

  1. Anonymous5:58 PM

    Ai obrigada por vc existe!!!!!! Me ajudou muito!!!

    ReplyDelete