Söka - Procura - Search

Wednesday, April 01, 2009

Några verb som är bra att veta

Veta - Kunna – Känna

- att veta, vet!, vet, visste, vetat [saber; ter conhecimento]
- att kunna, kan!, kan, kunde, kunnat [uppfatta med sinnena, märka] [poder; saber; conhecer;]
- att känna, känn! känner, kände, känt [sentir; conhecer; perceber]

känna
en lukt [sentir um cheiro]
känna sig missnöjd [sentir-se descontente/aborrecido]

Technorati Tags: ,


känna efter {=undersöka} [procurar saber]
känna igen [reconhecer]
känna på sig {=ana} [ter um pressentimento]
känna av {=märka} [perceber]
ha kunskap om, vara bekant eller förtrogen med [conhecer, saber]
- jag känner henne [Eu conheco ela]
- känna till {=ha ytlig kunskap om] [conhecer, saber, ter conhecimento]
1. Jag vet att hon inte kommer. [Eu sei que ela não vem.]
2. Han vet svaret på frågan. [ Ele sabe a resposta da pergunta.]
3. Tomas kan inte dansa samba. [Tomas não "sabe" dançar samba.]
4. Vi kan inte komma imorgon. [Amanhã nós não viremos.]
5. Jag kan ingen tyska. [Eu não sei nada em alemão/ Eu não sei alemão.]
6. Jag känner inte att det är kallt. [ Eu não sinto frio.]
7. Min mamma känner sig ledsen. [Minha mãe se sente triste.]
8. Jag känner din bror. [ Eu conheco seu irmão.]
9. Känner du till en sångare som heter Lillo? [Você conhece um cantor/a com nome de Lillo?
10. Känner du till något om Sveriges politik? {=vet} [ Você conhece{=sabe} alguma coisa sobre a política da Suécia?]
11. Hur känns det? [Como se sente?] {Essa pergunta é uma "expressão muito usada pelos jornalista da Suécia", "Como se sente?" mais o menos, eles pergunta p/ todo mundo, quando se ganha alguma coisa tipo um premio, esporte, na loteria etc.}
{att känns, känns, känds, känts {upplevas med känseln el. liknande sinnen} [det är "deponens verb", som har "s" i stam och alla tempus [raiz/radical] {sentir (sentido que expressa "sentimento"}
P.S.: Eu já escrevi sobre os verbos "deponens no Blog é só procurar se quiser saber mais.
Tycka - tänka - tro

att tycka, tycker, tyckte, tyckt, tyck!
[ha en viss åsikt eller föreställning, anse]
{achar, julgar, pensar; ter a opinião}
- jag tycker att du har fel [eu acho que você está errado/a]
- tycka synd om någon [ter pena/dó de alguém]
ha intryck av [achar]
- han tyckte sig se en gammal grek [ele acha-se como um grego velho]
att tycka om, tycker om, tyckte om, tyckt om, tyck om! [vara förtjust i, gilla] gostar de, estimar, apreciar
- tycka om pannkaka [gostar de panqueca]
- tycka om sin man [gostar do marido]
- tycka om Sverige [gostar da Suécia]
- omtyckt [(uma pessoa) querido/a/amada/o]
P.S: tycka om [verbo derivado, usa-se quando quiser falar "gostar de alguma coisa ou pessoa", tem de usar sempre com a preposição "om" [partikelverb]
1. Jag tycker att den här filmen är jättebra. Jag har sett den två gånger.
{Eu acho que esse filme é bom. Eu já assisti duas vezes}
2. Hela klassen tycker att svenska är svårt, men vackert. [A classe toda
acha (idioma) sueco difícil, mas é bonito]
3. Vi tycker att vår lägenhet är för liten. [Nós achamos nosso
apartamento muito pequeno]
4. Läkaren tycker att Malin ska sluta röka. [O médico acha que a Malin
deve parar de fumar.]
5. Tycker du att vi ska se den här filmen? [Você acha que devemos
assistir esse filme?]
- Ja, det tycker jag. Jag tycker att den är bra. [Sim, eu acho. Eu acho
esse filme bom]
6. Jag tycker att blodpudding är gott! [Eu acho que "churisco" é
gostoso!]
7. Svenska män är snygga, tycker jag. [Eu acho que os homens suecos
lindos.]
att tänka, tänker, tänkte, tänkt, tänk! [medvetet bearbeta i hjärnan, fundera; föreställa sig] pensar
- tänka på kosekvenserna [pensar nas conseqüências]
- Tänk att det gick! [uma expressão bem sueca (mais o menos "deu
certo")]
- det kan tänkas [uma expressão bem sueca (mais o menos "vou/vamos
ver" /"vou pensar"]
- tänka sig [uma expressão bem sueca (mais o menos "vou/vamos ver" ]
- tänkande -t [pensamento]
ämna, avse att [tencionar, ter em mente, pretender (fazer)]
- jag tänker gå nu [eu pretendo ir agora]
- jag tänker sluta nu [eu pretendo terminar agora]

att tänka om, tänker, tänkte, tänkt, tänk!
[(verbo derivado) ändra åsikt] mudar de opinião/pensamento
- jag har tänkt om på att komma tillbaka till skola [Eu pensei em voltar a estudar.]

att tänka ut, tänker, tänkte, tänkt, tänk!
[(verbo derivado) hitta på, fundera ut] refletir, inventar
- tänka ut en lösning [pensar em uma solução]

att tänka över, tänker, tänkte, tänkt, tänk!
[(verbo derivado) tänka längre och ordentligt (på)] pensar melhor, refletir melhor
- tänka över ett förslag [pensar em uma melhor solução]
Ex:
1. Deras dotter tänker bli frisör när hon bli stor. {=ska, planera} [pensar
em (fazer), planejar]
[A filha dele pensa em ser cabeleira quando ela crescer]
2. När tänker du betala tillbaka pengarna som du lånat? [Quando você pensa em me pagar o dinheiro que tomou emprestado?]
3. Vi tänker åka till Portugal i sommar. [Nós estamos pensando em ir para Portugal no verão]
4. Peter tänker läsa till läkare. [Peter está pensando em estudar [medicina]/ para ser médico.
5. Vi tycker att vår lägenheter är för liten och tänker flytta. [Nós achamos nosso apartamento pequeno e pesamos em mudar.]
att tro, tror, trodde, trott, tro! [anse el. anta såsom sant, förmoda] acreditar, achar; supor, julgar, presumir; imaginar
- vi trodde att det skulle gå bra [nós acreditamos que tudo ia bem] ha en religiös övertygelse; ha stark tilltro (till) [crer]
- tro på Gud (crer em Deus)
- tro på utvecklingen (crer no desevolvimento)
- det tror jag! (creio que sim!)
Ex:
1. Jag tror att de regnar i morgon. [Jag vet inte, men jag tror....] [Eu acredito que amanhã vai chover] (Eu não sei, mas eu acredito....)
2. Min mamma har cancer och tror att hon ska dö. [Minha mãe tem câncer e ela acredita que vai morrer]
{tror usa quando você acredita em alguma coisa "verdadeira", mesmo que você "não sabe", (acredita q é verdade)}
3. Det blir kallt i morgon, tror jag. [Eu acredito que amanhã vai esfriar/fazer frio]
4. Eva tänker gå hem. Hon tror att hon har feber. [Eva está pensando em ir embora. Ela acredita que está com febre]
5. Vem tror att svenska är roligare än fest och dans? {=svenska (=idioma sueco)}
[ Quem acredita que (o idioma) sueco é mais divertido do que festa e dança?]
6. Läkaren tycker att Malin ska sluta röka, men han tror inte att hon klarar det. [O médico acha que a Malin deve parar de fumar, mas ele não acredita que ela consegue.]
7. Jag tror att Jonas nya bil är röd. [Eu acredito que o carro novo do Jonas é vermelho.]
8. Den här boken är bra, tror jag. [Eu acredito que esse livro é bom.]

No comments:

Post a Comment