Söka - Procura - Search

Thursday, April 09, 2009

Del II några verb

Ställa - Lägga - Sätta - Stå - Ligga - Sitta
1. att ställa, ställer, ställde, ställt, ställ! [placera upprätt el. stående (allmänt) placera] pôr, colocar {em sueco (no sentido que você coloca um "objeto na posição em pé"}
Ex:
- Jag ställer bilen i garaget. [Eu vou colocar o carro na garagem.]
*ställa är transitiva verb och måste ha objekt. [o verbo "ställa" é transitivo [em sueco] precisa "ter objeto"]
*reflexiva formen
- Han ställer sig bakom henne. [Ele colocou-se atrás dela.]
Ex:
- ställa
tallriken på bordet [pôr a mesa]
- ställa fram maten [pôr a comida a mesa]
- ställa ngn inför rätta [processar alguém]
framföra, rikta
- ställa en fråga [fazer uma pergunta a, perguntar]
- ställa krav [fazer uma exigência ....]
sätta på ett visst sätt, ställa in
- ställa klockan på ringning [ajustar/acertar o relógio]

att ställa in [
"in" partikelverb], ställer in, ställde in, ställt in, ställ! [justera] ajustar; sintonizar
- ställa in radion [sintonizar o rádio]
- inställning -en
lägga ner; inte utföra
-
föreställningen är inställd p g a sjukdom [Apresentação foi cancelada por motivo de doença]

att ställa in sig (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [
vänta sig] preparar-se para ....
att ställa om (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [ändra {inställning etc}] fazer mudanças
- ställa om sin produktion [mudar a sua produção /fazer mudanças na produção]
att ställa samman (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [sätta ihop {skriftliga källor}]
att ställa sig in (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [fjäska] adular, bajular {adulação, bajulação (s.m)}
att ställa till (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [skapa oreda, stöka till] causar bagunça
- Så du har ställt till det! [expressão usada {quando você causar uma bagunça}
åstadkomma, orsaka
-
ställa till besvär [ causar um incômodo, aborrecimento, transtorno, importuno]
- tillställning -en
att ställa upp (s) ställer, ställde, ställt, ställ! [delta {aktivit} i tävling el. dyl] participar {em uma atividade ou competiçao esportiva etc}
- ställa upp i en tävling [participar de uma competição]
vara ett stöd för någon [apoiar alguém, dar apoio]
- ställa upp för sina vänner [apoiar seus amigos/as]
- uppställning -en
att ställa ut (v) ställer, ställde, ställt, ställ! [visa för allmänheten] exibir, expor [ex: arte]
- ställa ut tavlor [expor quadros/telas]
- utställning -en [uma exposição]

No comments:

Post a Comment